Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 04-n din 24 ianuarie 2022 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară”, care va avea loc Joi, 27 ianuarie 2022, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 11:00.

Documete atașate

Dispozitia_04n_24.01.2022

Fișier .PDF, 1.13 MB
Vizualizează
Distribuie