Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 14-n din 28 februarie 2022 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară”, care va avea loc Vineri, 04 martie 2022, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

Dispozitia_14n_28.02.2022

Fișier .PDF, 1.09 MB
Vizualizează
Distribuie