Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 04-n din 15 ianuarie 2024 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară”, care va avea loc Vineri, 19 ianuarie 2024, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

04n_15.01.24

Fișier .PDF, 1 MB
Vizualizează
Distribuie