Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2), (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 200-n din 24 decembrie 2019  „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară” care va avea loc marți, 27 decembrie 2019, în incinta primariei mun.
Orhei, etajul IV, ora 16:00

Dispozitie nr.200-n și ordinea de zi

Distribuie