Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 07-n din 12 februarie 2021 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară”, care va avea loc joi, 18 februarie 2021, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

Dispozitia_07n_12.02.2021

Fișier .PDF, 1.25 MB
Vizualizează
Distribuie