Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Ordinară

În temeiul prevederilor art. 53 alin. (1) lit. f), art. 54 alin. (1), art. 45 alin. (1) și alin. (3) ale Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 48-n din 17 mai 2024 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă ordinară”, care va avea loc Marți, 28 mai 2024, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

48n_17.05.24_d

Fișier .PDF, 893.42 KB
Vizualizează
Distribuie