Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Ordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 51-n din 23 iulie 2021 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă ordinară”, care va avea loc marți, 03 august 2021, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

Dispozitia_51n_23.07.2021

Fișier .PDF, 1.34 MB
Vizualizează
Distribuie