Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Ordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1), (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 29-n din 29 martie 2022 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă ordinară”, care va avea loc Joi, 07 aprilie 2022 în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

Dispozitia_29n_29.03.2022

Fișier .PDF, 1.03 MB
Vizualizează
Distribuie