Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Ordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 119-n din 30 noiembrie 2022 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă ordinară”, care va avea loc Vineri, 09 decembrie 2022, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

119n_30.11.22

Fișier .PDF, 869.51 KB
Vizualizează
Distribuie