Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Ordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 30-n din 28 martie 2023 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă ordinară”, care va avea loc Vineri, 07 aprilie 2023, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 10:00.

Documete atașate

30n_28.03.23

Fișier .PDF, 803.65 KB
Vizualizează

31n_04.04.23

Fișier .PDF, 419.1 KB
Vizualizează
Distribuie