Cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real în Republica Moldova se modifică din data de 01 aprilie 2022

Unul din elementele-cheie ale contractului individual de muncă este salariul care reprezintă recompensa evaluată în bani, plătită salariatului de către angajator pentru munca prestată.

În Republica Moldova, în sectorul real pentru unităţile cu autonomie financiară, actele normative de bază care reglementează modul de stabilire şi achitare a salariului sunt Codul Muncii Titlul V “Salarizarea şi normarea muncii”, Legea salarizării nr.847 din 14.02.2002, Hotărârea Guvernului nr.743 din 11.06.2002 “Cu privire la salarizarea angajaţilor din unităţile cu autonomie financiară”, Hotărârea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 “Cu privire la cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real”.

        Viaţa de zi cu zi impune diverse schimbări, inclusiv pe piaţa muncii. Astfel, prin Hotărârea de Guvern nr.142 din 09.03.2022 a fost modificată Hotărârea Guvernului nr.165 din 09.03.2010 şi a fost stabilit, că “începând cu 1 aprilie 2022, cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real (la întreprinderi, organizații, instituții cu autonomie financiară, indiferent de tipul de proprietate și forma de organizare juridică, în continuare – unități) se stabilește în mărime de 20,71 lei pe oră, sau 3 500 de lei pe lună, calculat pentru un program complet de lucru în medie de 169 de ore pe lună”.

       Conform prevederilor art. 130 alin.(5) din Codul muncii,  alegerea sistemului de salarizare în cadrul unităţii se efectuează de către angajator după consultarea reprezentanţilor salariaţilor. Prin urmare , legislaţia permite unităţilor din sectorul real să stabilească atât sisteme tarifare de salarizare( art.136 din Codul muncii) cât şi sisteme netarifare de salarizare (art.136 prim. din Codul muncii).

        Prevederile Hotărârii Guvernului nr.743 din 11.06.2002 (pct.2 prim) stabilește , că drept  bază pentru diferențierea salariilor de funcție/salariilor tarifare în raport cu calificarea, gradul de pregătire profesională și de competență al salariatului, precum și cu gradul de răspundere pe care îl implică funcțiile/lucrările executate și complexitatea lor servește cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real. Deci, pentru salariații încadrați în sisteme netarifare de salarizare, mărimea salariului se determină lunar de către angajator conform modului de diferențiere a salariilor stabilit în unitate, cu respectarea limitei minime a salariului, stabilită în tabelul respectiv, după cum urmează :

 

Categorii de angajați

după nivelul de pregătire

profesională

Coeficientul de multiplicitate față

de cuantumul minim garantat al

salariului în sectorul real

Muncitori necalificați

1,0

Muncitori de calificare medie

1,20

Muncitori de calificare superioară

1,40

Specialiști

1,50

Personal de conducere

2,00

 

      

         În acelaș context, Vă aducem la cunoștință, că cu începere din 21 ianuarie 2022 , Convenția colectivă Nr. 231 din 18-12-2018 în  ramura construcțiilor pentru anii 2018 – 2022, a fost modificată în partea ce ține de salarizare. Sub incidenţa prezentei Convenţii cad toți angajatorii şi salariaţii din ramură: proiectări; construcţii; drumuri; industria materialelor de construcţie; mecanizare şi transport în construcţii;cadastre; industria sticlei; alte activităţi auxiliare în construcţii şi industria materialelor de construcţie, indiferent de aderarea la Patronat şi Sindicat.

        Componenta principală şi obligatorie care serveşte drept bază pentru stabilirea, în contractele colective de muncă şi contractele individuale de muncă, a salariilor concrete pentru muncitori, funcţionari, specialişti şi conducători este:

 

  1. În cazul aplicării sistemului tarifar de salarizare, - salariul tarifar pentru categoria I de calificare (de salarizare) a reţelei tarifare, stabilit de prezenta Convenţie, după cum urmează:

                                                    (lei)

Categorii de calificare

1

2

3

4

5

6

7

Coeficienții tarifari

1,00

1,26

1,59

1,81

2,07

2,36

2,69

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcții,

5000

6300

7950

9050

10350

11800

13450

 

 

 

 

 

 

 

 

Industria extractivă, exploatarea carierelor

5769

7269

9173

10442

11942

13615

15519

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricarea cimentului, produse din beton, din ceramică

5192

6542

8255

9398

10748

12253

13967

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricarea sticlei

4423

5573

7032

8005

9155

10438

11898

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricarea produselor finite din metal

4615

5815

7338

8353

9553

10892

12415

 

 

 

 

 

 

 

 

Mecanizare și transport în construcții

4807

6057

7644

8701

9951

11346

12932

 

 

 

 

 

 

 

 

Activități în domeniul arhitecturii și construcțiilor civile, proiectări

4615

5815

7338

8353

9553

10892

12415

 

 

 

 

 

 

 

 

Producerea mobilei

4230

5330

6726

7657

8757

9984

11380

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabricarea cartonului

4230

5330

6726

7657

8757

9984

11380

 

 

 

 

 

 

 

 

Unitățile cu autonomie financiară din ramurile sferei bugetare: învățământ, sănătate

3846

4845

6115

6961

7961

9076

10345

 

 

 

 

 

 

 

 

Alte activități auxiliare, prestări servicii

3846

4845

6115

6961

7961

9076

10345

 

  1. În cazul aplicării sistemelor netarifare de salarizare - cuantumul minim al salariului stabilit de prezenta Convenţie, după cum urmează:

 

Categurii de angajaţi după nivelul de pregătire profesională

Coeficientul de multiplicitate față de cuantumul minim garantat al salariului în sectorul real

Salariu tarifar pentru categoria I de calificare pentru salariați (lei)

Muncitori necalificați

1,0

3846

Muncitori de calificare medie

1,20

4615

Muncitori de calificare superioară

1,40

5384

Specialişti

1,50

5769

Personal de conducere

2,00

7692

 

Note : Conform prevederilor art.55 alin.(3) lit.b) din Codul contravențional al RM , încălcarea legislației muncii, manifestată prin stabilirea și achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractual colectiv/convenția de muncă, se sancționează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unități convenționale aplicată persoanei cu funcție de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unități convenționale aplicată persoanei juridice.

Liliana GHERMAN, inspector principal, Inspecția Teritorială de Muncă Orhei

Distribuie