Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Orhei anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Direcția generală asistență socială și protecție a familiei Orhei anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante de specialist principal secția Prestații sociale, perioadă determinată.

Termenul limită de depunere a actelor este data de 14.09.2023. Actele se pot depune în biroul 103, etajul 1, Serviciul resurse umane.

Candidații, în termenul indicat depun personal/prin poștă/prin e-mail dosarul de concurs, care conține:

a) formularul de participare (anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs aprobat prin HG nr. 201 din 11.03.2009);

b) copia buletinului de identitate;

c) copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

d) documente ce atestă experiența profesională (copia carnetului de muncă, certificate privind activitatea profesională desfășurată după data de 1 ianuarie 2019 sau alte documente confirmative);

Informații suplimentare pot fi obținute la nr. 0235 23521- Ana Grițco, Angela Cazac.

 

Distribuie