Direcția generală educație

Mustovici Silvia

Șef Direcție

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2

Pagina web: http://dits.hellper.net/

E-mail: dgorhei@gmail.com

Telefon de contact: 0235  22748, 0235  22612

Regulament: regulament de organizare şi funcţionare a Direcţiei Generale Educaţie

     

     Obiectivul prioritar al Direcției Generale Educație este dezvoltarea unui sistem educaţional raional flexibil şi relevant, capabil să asigure accesul la toate nivelurile şi formele de învăţămînt. Creşterea calităţii procesului educaţional şi asigurarea unei oferte de formare şi dezvoltare profesională orientate spre schimbarea viziunii şi a practicilor educaţionale, racordat la particularităţile/necesităţile social-economice, demografice şi educaţionale locale.

         Obiective de bază: 

   
 • Aplicarea legislației și politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației;
 • Modernizarea mecanismelor de responsabilizare administrativă, respectarea principiului de transparență, echitate și profesionalism;
 • Coordonarea domeniilor funcționale de intervenție managerială;
 • Creșterea eficienței cheltuirii banului public investit în educație, astfel încît resursele să fie direcționate pentru a îmbunătăți rezultatele învățării;
 • Asigurarea accesului la educația timpurie pentru toți copiii în vîrstă preșcolară;
 • Asigurarea dezvoltării durabile a sistemului educațional în vederea formării unei personalități integre;
 • Eficientizarea procedurilor de organizare și desfășurare a evaluărilor rezultatelor școlare la toate treptele de școlaritate;
 • Asigurarea unui proces educațional de calitate în treapta învățământ liceal;
 • Valorificarea potențialului creativ al elevilor prin intermediul activităților extradidactice;
 • Sporirea eficienței sistemului educațional;
 • Susținerea cadrelor didactice debutante. Promovarea interesului pentru dezvoltare profesională;
 • Sporirea accesului la educație de calitate pentru toți copii și tinerii, prin asigurarea unui mediu școlar și protectiv, prin consultarea elevilor și părinților în procesul de luare a deciziilor;
 • Asigurarea de șanse egale la învățătură pentru copii cu CES;
 
     

 

Date de contact:

Nr

 

d/o

FuncțiaNume/prenumeTelefon

 

serviciu

E-mail
1Șef DirecțieSilvia Mustovici22748dgorhei@gmail.com
2Șef adjunct DGE a CRAliona Nartea22954nartea.aliona@mail.ru
Serviciul resurse umane
3Specialist principalClaudia Grosu24743claudiagrodu@mail.ru
Secția politic Educaționale și Management
4Șef Secție Politici educaționale și managementRodica Agafian24780agafianr@gmail.com
5Specialist principalClaudia Rojcov32090crojcov@gmail.com
6Specialist principalSilvia Lozinschi20752silvialozinschi@yahoo.com
7Specialist superiorOltea Covaș23504olteea@rambler.ru
Secția Management al Curriculumului și Formare Continucă
8Șef secție Managementul Curricuumului și formare contină, specialist peincipal-metodist secția limba și comunicareNelea Stan20362stanelea1@gmail.com
9Specialist principal metodistSilvia Macarov24864silviamacarov@yahoo.com
10Specialist principal metodistStepanida Prisacari24379prisacari59@mail.ru
11Specialist coordonator metodistMaria Obada23509obadamaria@mail.ru
12MetodistMihail Zara33145zara.mihail@mail.ru
13Specialist coordonator metodistIurie Voinov20961voinoviurie@yahoo.com
14Specialist principal metodistMariana Jioară21707tineret@mail.ru
15Specialist principal metodistLilia Raileanu21707crina_70@mail.ru
16Specialist coordonator metodistAna Iovanov23504anaivanov38@gmail.com
Serviciul Economico-financiar
17Specialist principal

 

în economie

Olga Verega32092veregaolga13@gmail.com
Consiliul Raional a Sindicatului Educației și Științei
18Președintele CR al SEȘSimion Boțan22692simionb@mail.ru
19ContabilRaisa Țurcan22692turcan_raisa@mail.ru
Serviciul Educației Timpurii
20Specialist principal metodist pe problemele educației timpuriiSvetlana Căpățină23509svetlanacapatina69@mail.ru
Contabilitatea
21Contabil șefTatiana Colun21301tcolun@mail.ru
22ContabilAngela Cupcea24787cupcea.dge@mail.com
23Contabil pe salariuAgripina Cucer32092agripina52@list.ru
24ContabilMarcela Roșca24787marcela.rrr@bk.ru
Distribuie