Echipa lui Ilan Șor a lansat un amplu proiect de modernizare totală a drumurilor: în satul Bulăiești, raionul Orhei, 90% din toate drumurile din sat au fost asfaltate în 3 săptămâni

Echipa lui Ilan Șor a lansat un amplu proiect de modernizare totală a drumurilor: în satul Bulăiești, raionul Orhei, 90% din toate drumurile din sat au fost asfaltate în 3 săptămâni.

Un proiect ambițios de infrastructură a fost finalizat în satul Bulăiești. În doar trei săptămâni, echipa lui Ilan Șor a reușit să dea o nouă viață la 90% din drumurile din sat, ca parte a proiectului de modernizare totală a drumurilor. Acesta a fost lansat de Ilan Șor.

Este vorba despre modernizarea totală a 9600 de metri pătrați de drum, pe care locuitorii vor putea circula în siguranță. Oamenii spun că așteaptă acest lucru de zeci de ani și speră că noua înfățișare a satului le va deschide noi perspective.

Maria Matuș, primarul satului Bulăiești, a declarat că își dorea de mult timp să înceapă repararea drumurilor din sat. Datorită implicării echipei lui Ilan Șor, acest vis a devenit realitate într-un timp foarte scurt.

"Mă bucur că ne-am adunat astăzi pentru o astfel de ocazie minunată și că împreună sărbătorim reînnoirea completă a drumurilor din localitatea noastră. Acesta este un proiect la care puteam doar să visez. Până de curând, doar o mică parte din drumurile noastre erau reparate. Datorită programului inițiat de Ilan Șor și echipa sa, acum este posibilă renovarea completă a drumurilor din localitate. Sperăm că acest lucru îi va încuraja pe tineri să rămână acasă și să se întoarcă în sat, a cărui modernizare continuă. Îi suntem extrem de recunoscători domnului Ilan Șor pentru decizia de a realiza proiectul pilot în satul nostru", a declarat primarul.

Ilan Șor a transmis un mesaj sătenilor și a vorbit despre alte proiecte pe care intenționează să le implementeze.

"Sunt foarte bucuros că satul dumneavoastră a fost ales ca prim beneficiar al acestui proiect. În același timp, mă gândeam și la un alt proiect, "Drumurile Moldovei", în cadrul căruia vor fi reabilitate toate străzile. Acest lucru se va întâmpla în fiecare localitate în care vor câștiga candidații partidului politic "Șansa"", a spus politicianul.

Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu, a declarat că acest proiect este unul dintre cele mai mari și mai importante din raion.

"După Jora de Mijloc, acesta este cel mai mare proiect realizat în raionul nostru. Este foarte important. Scopul nostru final este ca tinerii să meargă pe drumuri de calitate și să se întoarcă să trăiască în satul lor de baștină. În satul dumneavoastră, nu doar acești 9600 de metri pătrați de drum au fost asfaltați. Am realizat și alte proiecte extraordinare, pentru că ne pasă de viitorul satelor moldovenești și al țării", a spus el.

Șeful de șantier Veaceslav Semeniuc a declarat că echipa, care a lucrat la reconstrucția acestui obiectiv major, a depus toate eforturile pentru a se asigura că drumurile vor rezista mulți ani.

 "Cu un astfel de sprijin, sunt sigur că vor exista și alte proiecte. Da, a trebuit să respectăm un termen foarte strâns, însă am reușit să facem totul la timp. Am construit drumuri de calitate, respectând cele mai înalte standarde, astfel încât generațiile viitoare să se poată bucura de munca noastră", a declarat maistrul.

Satul Bulăiești este renumit pentru locuitorii săi longevivi. Cel mai în vârstă dintre ei a spus că se bucură că a putut vedea cum se construiesc drumurile din sat.

"Continuați tot așa mai departe. Este un mare lucru. Trebuia neapărat să ajung să o văd", a spus un bărbat în vârstă, longeviv.

Un alt sătean a spus că acest proiect va duce la multe alte lucruri bune.

"Este o zi extraordinară, putem merge pe drumuri reparate. Îi mulțumim lui Ilan Șor. Ne bucurăm că copiii noștri vor vedea că avem drumuri bune", a spus femeia.

Mai devreme, la Bulăiești au fost atrase investiții pentru modernizarea a 18 kilometri de iluminat public, au fost instalate 585 de dispozitive moderne de iluminat stradal, a fost renovată o grădiniță din localitate și au fost construite două stații de transport public. De asemenea, a fost amenajat un teren de joacă pentru copii și au fost efectuate o serie de lucrări tehnice în instituții de mare importanță socială.

De asemenea, a fost amenajat un teren de joacă pentru copii și au fost efectuate o serie de lucrări tehnice în instituții de mare importanță socială.

---------------

Команда Илана Шора запустила масштабный проект по тотальной иодернизации дорог: в селе Булаешты Оргеевского района за 3 недели было заасфальтировано 90% всех дорог села

 

В селе Булаешты завершен грандиозный инфраструктурный проект. Всего за три недели команде Илана Шора удалось дать новую жизнь 90% дорог в этом населенном пункте в рамках проекта «Тотальная модернизация дорог». Его запустил Илан Шор.

Речь идет о тотальной модернизации 9600 квадратных метров дороги, по которой жители смогут передвигаться безопасно. Люди говорят, что ждали этого десятки лет, и надеются, что новый облик села откроет новые перспективы.

Примар села Булаешты Мария Матуш сказала, что давно было желание приступить к ремонту дорог в селе. Благодаря участию команды Илана Шора эта мечта воплотилась в жизнь в очень короткие сроки.

«Рада, что мы собрались сегодня по такому прекрасному поводу и вместе отмечаем полное обновление дорог в нашем населенном пункте. Это проект, о котором я могла только мечтать. До недавнего времени у нас ремонтировали лишь небольшую часть дорог. Благодаря программе, инициированной Иланом Шором и его командой, стал возможен полный
ремонт дорог в селе. Мы надеемся, что это поспособствует тому, чтобы молодые люди оставались дома и возвращались домой в село, модернизация которого продолжается. Мы чрезвычайно благодарны господину Илану Шору за решение внедрить пилотный проект именно в нашем населенном пункте»,- сказала примар.

Илан Шор обратился с посланием к жителям села и рассказал о других проектах, которые он намерен реализовать.

«Я очень рад, что ваше село было выбрано первым бенефициаром этого проекта. В то же время я думал и о другом проекте «Дороги Молдовы», в рамках которого будут восстановлены все улицы. Так будет в каждом
населенном пункте, где победят кандидаты политической партии «Шанс», -сказал политик.

Председатель Оргеевского района Дину Цуркану сказал, что этот проект -один из самых больших и важных в районе. 

«После Жора де Мижлок, это самый крупный проект, реализованный в нашем районе. Он очень важен. Наша конечная цель – чтобы молодые люди шли по качественным дорогам и возвращались жить в родной населенный
пункт. В вашем селе не только заасфальтированы эти 9600 квадратных метров дороги. Мы реализовали и другие неординарные проекты, потому что заботимся о будущем молдавских сел и страны», - сказал он.

Бригадир строительства Вячеслав Семенюк рассказал, что команда, работавшая над восстановлением этого крупного объекта, приложила все усилия, чтобы дороги прослужили долгие годы.


 «При такой поддержке, я уверен, будут и другие проекты. Да, нам пришлось уложиться в очень сжатые сроки, но нам удалось все сделать вовремя. Мы построили качественные дороги, соблюдая самые высокие стандарты, чтобы будущие поколения могли наслаждаться нашей работой», - сказал бригадир.

Село Булаешты славится своими долгожителями. Самый старший из них сказал, что рад тому, что он смог увидеть, как в селе строятся дороги.

«Продолжайте так и дальше. Это великое дело. Я должен был это увидеть», - сказал долгожитель.

Другая жительница села сказала, что данный проект повлечет за собой много других хороших дел.

«Это необычный день, мы можем ходить по отремонтированным дорогам. Мы благодарим Илана Шора. Рады, что наши дети будут видеть, что у нас – хорошие дороги», - рассказала женщина.


Ранее в Булаешты были привлечены инвестиции для модернизации уличного освещения протяженностью 18 километров, было установлено 585 современных уличных осветительных приборов, отремонтирован местный детский сад и построены две остановки общественного транспорта. Также была оборудована детская игровая площадка и проведен ряд технических
работ в учреждениях повышенного социального значения.


Imagini Foto
Distribuie