Încă o promisiune îndeplinită: Echipa lui Ilan Șor a reabilitat strada Iași din Orhei

În Orhei a fost inaugurat un tronson reabilitat pe strada Iași din microraionul Lupoaica. Proiectul a devenit posibil datorită susținerii echipei lui Ilan Șor. Noua porțiune de drum, cu o lungime de 300 de metri, va aduce confort pentru cel puțin 30 de gospodării și aproape 100 de oameni, care locuiesc aici.

Strada reabilitată va îmbunătăți infrastructura raionului și va asigura locuitorilor  o deplasare confortabilă. Inginerul-șef al întreprinderii locativ-comunale Orhei, Nicanor Pulbere, a subliniat că inginerii și constructorii au depus maximum efort pentru realizarea proiectului. 

Ilan Șor s-a alăturat mesajelor de felicitare, și a subliniat importanța eforturilor comune depuse în scopul dezvoltării Orheiului.

„Astăzi, sunt în mod special bucuros că am reușit să deschidem încă un drum reconstruit în orașul nostru iubit. Mă mândresc că Orhei a devenit cel mai îngrijit și minunat oraș din țara noastră. Scopul meu – să fac din orașul nostru o adevărată perlă mondială. Și eu sunt sigur, noi suntem capabili să îndeplinim aceasta. Vreau să-mi exprim recunoștința pentru susținerea Dumneavoastră. Doar noi facem aceasta, în primul rând, pentru Dumneavoastră, pentru locuitorii noștri minunați”, a declarat Ilan Șor.

“Porțiunea reabilitată de pe strada Iași – o adevărată minune! Noi, locuitorii acestui microraion, demult am visat să reconstruim strada respectivă, și acum aceasta a devenit realitate. Este o imensă ușurare în viața noastră de zi cu zi. Nu doar drumurile au fost făcute superb, dar și totul în jur - peisajul urban a fost adus în ordine. Vedem că orașul nostru înflorește, și asta este meritul echipei lui Ilan Șor, care lucrează pentru binele nostru”, a remarcat Ana, o locuitoare a microraionului Lupoaica.

„Deschiderea porțiunii reparate pe strada Iași este o veste minunată pentru noi, antreprenorii. Aceasta ne facilitează accesul către magazinele și întreprinderile noastre, ceea ce va contribui la dezvoltarea businessului. În afară de aceasta, infrastructura reabilitată fa face raionul nostru mai atractiv pentru clienții noi. Iată un exemplu evident, cum investițiile în infrastructura orășenească pot stimula creșterea economică și îmbunătăți calitatea vieții locuitorilor”, a împărtășit antreprenoarea locală Irina. 

De remarcat că, aceasta este doar una dintre multele străzi reabilitate, care au fost date în exploatare cu succes în microraionul Lupoaica în această toamnă. Zilnic, în Orhei sunt lansate noi proiecte de infrastructură , și aceasta este doar începutul transformării noastre rapide.

Din 2015, datorită eforturilor echipei lui Ilan Șor, în Orhei a fost modernizată mai mult de 90 la sută din infrastructură.


******

Еще одно выполненное обещание: команда Илана Шора восстановила улицу Яссы в Оргееве

В Оргееве торжественно открыли очередную реконструированную дорогу в микрорайоне Лупоайка на улице Яссы. Этот проект стал возможным благодаря поддержке команды Илана Шора. 
 
Новый участок дороги, протяженностью 300 метров, приносит комфорт более чем 30 домохозяйствам и почти сотне людей, проживающей на этой улице. 
Обновленная дорога призвана улучшить инфраструктуру района и обеспечить жителям комфортное передвижение. 
 
Главный инженер жилищно-коммунального предприятия Оргеева Никанор Пулбере подчеркнул, что инженеры и строители приложили максимум усилий для реализации этого проекта. 
 
Илан Шор также присоединился к поздравлениям и подчеркнул важность совместных усилий в работе над развитием Оргеева. «Сегодня я особенно рад, что мы смогли открыть еще одну реконструированную дорогу в нашем любимом городе. Горжусь тем, что Оргеев стал самым ухоженным и прекрасным городом в нашей стране. Моя цель – сделать из нашего города настоящую мировую жемчужину. И я уверен, что мы способны осуществить это. Хочу выразить благодарность за вашу поддержку. Ведь все это мы делаем в первую очередь для вас, для наших замечательных жителей», – заявил Илан Шор. 
 
«Обновленная дорога на улице Яссы – настоящее чудо! Мы, жители этого микрорайона, долго мечтали о реконструкции этой дороги, и теперь она стала реальностью. Это огромное облегчение в нашей повседневной жизни. Не только дороги сделаны великолепно, но и все вокруг, урбанистический ландшафт, наведен порядок. Мы видим, что наш город процветает, и это заслуга команды Илана Шора, которая работает для нашего блага», – отметила Анна, жительница микрорайона Лупоайка. 
 
«Открытие отремонтированной дороги на улице Яссы – это прекрасная новость для нас, предпринимателей. Она упрощает доступ к нашим магазинам и предприятиям, что, в свою очередь, способствует развитию бизнеса в районе. Кроме того, обновленная инфраструктура делает наш район более привлекательным для новых клиентов. Это яркий пример того, как инвестиции в городскую инфраструктуру могут стимулировать экономический рост и улучшить качество жизни местных жителей», – поделилась мнением местная предпринимательница Ирина.
 
Стоит отметить, что это лишь одна из множества обновленных дорог, которые были успешно введены в эксплуатацию в микрорайоне Лупоайка этой осенью. Ежедневно в Оргееве запускаются новые инфраструктурные проекты, и это лишь начало нашей стремительной трансформации.
 
С 2015 года, благодаря усилиям команды Илана Шора, в Оргееве удалось модернизировать уже более 90% инфраструктуры.
Imagini Foto
Distribuie