Pensionarii din raionul Orhei, în curând, vor începe să primească o plată suplimentară – de 1000 de lei.

Sunt fericit să vă anunț că pensionarii din raionul Orhei, în curând, vor începe să primească o plată suplimentară – de 1000 de lei.

Astăzi, partenerii noștri au transferat prima tranșă pentru achitarea suplimentelor la pensii. Cereri pentru obținerea ajutorului financiar au depus mii de persoane. Și numărul lor crește constant. Aceasta este susținerea pentru vârstnicii cu pensii care nu depășesc 3000 de lei. 

Asistenții noștri sociali, din toate localitățile raionului, ajută pensionarii să depună documentele necesare. Avem grijă ca toți, fără excepție, să fie susținuți în cadrul acestui program, finanțat din surse extrabugetare. Pentru Moldova, această inițiativă este nouă – mai devreme un ajutor similar nu a fost oferit. 

Plățile vor fi efectuate cu regularitate. Așa vom îmbunătăți situația materială a cetățenilor, care necesită o grijă și o atenție deosebită. Cu timpul, vom face tot posibilul ca și mai mulți pensionari să poată beneficia de acest ajutor!

Împreună cu echipa noastră facem tot ce ne stă în puteri ca viața lor să devină mai confortabilă.

Cu respect,

Președintele raionului Orhei, Dinu Țurcanu

 

******

Счастлив сообщить, что пенсионеры в Оргеевском районе совсем скоро начнут получать дополнительную выплату — 1000 леев. Сегодня наши партнеры перечисли первый транш для выплаты надбавок к пенсиям. Заявление на начисление средств подали тысячи людей. И их число постоянно растет. Это поддержка для тех пожилых граждан, чья пенсия не превышает 3000 леев. 

Наши социальные ассистенты во всех населенных пунктах района помогают пенсионерам с подачей необходимых документов. Мы следим за тем, чтобы все без исключения получили поддержку по этой программе,запущенной из внебюджетных средств. Для Молдовы эта инициатива новая — ранее подобных надбавок не предоставляли.

Выплаты будут регулярными. Так мы сможем улучшить материальное положение граждан, которые нуждаются в особой заботе и внимании. Со временем, мы сделаем все возможное, чтобы еще больше пенсионеров смогли получать данную помощь!

Вместе с нашей командой мы делаем все возможное для того, чтобы их жизнь стала комфортнее.

С уважением,

Председатель Оргеевского района,
Дину Цуркану

Imagini Foto
Distribuie