Președintele Raionului Orhei solicită reluarea procesului educațional cu frecventarea fizică a elevilor!

Președintele Raionului Orhei, dl Dinu Țurcanu a trimis un Demers adresat domnului Aureliu Ciocoi, Prim-ministru interimar al Republicii Moldova, Președintele Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale!

Președintele Raionului Orhei, dl Dinu Țurcanu a trimis un Demers adresat domnului Aureliu Ciocoi, Prim-ministru interimar al Republicii Moldova, Președintele Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale, prin care solicită revizuirea  indicatorilor per instituții de învățământ și nu per localitate,  pentru a permite instituțiilor de a-și continua procesul educațional cu frecventarea fizică a elevilor din ciclul primar (clasele I-IV), gimnazial (V-IX) și liceal (X-XII).

Domnul Țurcanu a menționat că unor localități din raionul Orhei cu un număr mic de populație, la înregistrarea a 1-2 cazuri de infecții de Covid -19, li se atribuie cod roșu de alertă, ceea ce se reflectă asupra activității instituției de învățământ, potrivit ultimei Decizii a Comisiei Naționale pentru Situații Excepționale. Concomitent, s-a constatat că multe persoane infectate, care au viză de reședință în localitățile din raionul Orhei, activează în municipiile Chișinău și Orhei, astfel indicatorul de îmbolnăvire cu infecția Covid-19 nu reflectă situația reală din localitate. 

În Demers este indicat faptul că, potrivit rezultatului analizei datelor statistice de monitorizare zilnică a situației epidemiologice în instituțiile de învățământ din raionul Orhei, s-a stabilit că, în perioada martie-aprilie 2021, cazuri de infectare Covid-19 în rândul elevilor din învățământul primar nu s-au atestat chiar dacă aceștia în perioada sus menționată nu s-au aflat în autoizolare.

În ciclul primar la nivel de raion sunt înregistrați 4608 elevi, mulți dintre ei, în perioada învățării la distanță, se află singuri, fără supravegherea părinților, aceștia fiind angajați în câmpul muncii. Astfel se pune în pericol securitatea și siguranța online a elevilor, ce constituie o prioritate în organizarea și desfășurarea învățământului la distanță.

Din sursa DGASPF se menționează că în anul 2020 au fost sesizate cazuri de neglijare a copiilor de către părinți, lipsă de supraveghere, vagabondaj, în timpul cât părinții acestora sunt la serviciu. Totodată aceeași sursă raportează un număr crescut de cazuri de abuz psihologic asupra copiilor.

Conform chestionarelor completate de către elevi din clasele primare, o mare parte se conectează la orele online de pe telefonul mobil al părinților. Elevii la această vârstă au nevoie de suportul unui adult pentru a accesa platformele educaționale. Învățarea online nu poate fi realizată în cazul dotării insuficiente și nivelului redus al competențelor digitale ale copiilor.

 Ce ține de continuarea procesului educațional cu frecventarea fizică a elevilor nu doar din ciclul primar (clasele I-IV), dar și a elevilor ciclului gimnazial (V-IX) și liceal (X-XII), s-a constatat că în familiile numeroase, ce dispun de un singur dispozitiv electronic, se prioritizează accesul elevilor mai mari și a celor din clasele absolvente, astfel unii fiind lipsiți de dreptul fundamental la învățătură, prevăzut de art.35 al Constituției Republicii Moldova.

În același context, domnul Președinte a menționat că valoarea învățării față în față rămâne incontestabilă și esențială, iar succesul procesului educațional la distanță este asigurat de întreaga comunitate de învățare, pe baza interacțiunilor tuturor membrilor acesteia: cadrele de conducere, cadrele didactice, elevii și părinții/ reprezentanții legali ai elevilor.

 

Imagini Foto
Documete atașate

Demers

Fișier .PDF, 320.7 KB
Distribuie