Prevenirea riscurilor termice condiționate de starea caniculară la locul de muncă - Inspecţia Taritorială de Muncă Orhei Informează

În contextul prevenirii riscurilor termice condiționate de starea caniculară, Inspecţia Taritorială de Muncă Orhei adresează un înmdemn către angajatori de a întreprinde măsuri de adaptare a condițiilor de muncă la un mediu favorabil în orele de maximă temperatură.

Prevenirea riscurilor termice condiționate de starea caniculară la locul de muncă

Observăm în ultimii ani că în timpul verii, unele perioade sunt cu temeperaturi caniculare. Astfel, angajatorii trebuie să întreprindă măsuri organizatorice, tehnice precum și de altă natură pentru a diminua efectul caniculei asupra salaraților, crearea condițiilor optime și confortabile la locul de muncă.

Legislația națională – Hotărârea Guvernului nr.353 din 05.05.2010, cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate la locul de muncă, de rând cu reglementări referitor la căile și ieșirile de urgență, iluminat conține și reglementări referitor la temperatura în încăperi/locuri de muncă. Este de menționat că cerințele din Hotărîrea 353/2010 nu se aplică pentru:

 - mijloacele de transport utilizate în afara unităţii şi locurile de muncă din interiorul mijloacelor de transport, şantierele temporare sau mobile, industriile extractive, cîmpurile, pădurile şi alte terenuri care aparţin unei unităţi agricole sau forestiere, dar sînt situate departe de clădirile unităţii.

Locurile de muncă folosite pentru prima oară după 31 decembrie 2012 trebuie să îndeplinească cerinţele minime expuse în continuare, iar locurile de muncă aflate deja în folosinţă până la 1 ianuarie 2013 trebuie să îndeplinească cerinţele minime prevăzute în anexă, în termen de cel mult 4 ani de la această dată. Prin urmare, dacă vorbim de cerințele minime la locurile de muncă -încăperile, spațiile, clădiri, etc. angajatorii în cazul în care ca rezultat al evaluării condițiilor de muncă la locurile de muncă (Hotărirea Guvernului nr.1335/2002) constată că la locul de muncă nu se respectă cerințele de temperatură – au obligația să întreprindă toate măsurile necesare pentru a aduce condițiile de muncă la normele admisibile.

În timpul programului de lucru temperatura din încăperile cu locuri de muncă trebuie să fie adecvată organismului uman, ţinând seama de metodele de lucru utilizate şi de cerinţele fizice impuse lucrătorilor. Ferestrele trebuie să permită evitarea luminii solare excesive deasupra locurilor de muncă, în funcţie de natura muncii şi de locul de muncă. La posturi de lucru: birouri, încăperi social-culturale etc. unde desfăşurarea activităţii profesionale necesită confort termic, în perioada 16 aprilie – 15 octombrie trebuie asigurată temperatura între 23 – 26 °C.        

Starea caniculară generează o serie de riscuri termice precum sunt: şocul termic, insolaţia, deshidratarea, arsuri solare şi altele, care pot avea consecinţe grave asupra persoanelor expuse. 

Angajatorii sînt obligaţi să ia măsurile necesare pentru protecţia securităţii şi sănătăţii lucrătorilor, inclusiv pentru prevenirea riscurilor profesionale. 

În vederea prevenirii riscurilor termice, condiţionate de starea caniculară, se impune realizarea unui şir de măsuri şi acţiuni. Printre acestea se înscrie revizuirea şi modificarea regimului de muncă, care presupune: 

- reducerea duratei timpului de muncă a lucrătorului, care desfășoară activitate sub acțiunea directă a razelor solare; 

- organizarea pauzelor de recreare, alternarea perioadelor de lucru cu cele de repaos în locuri umbrite; 

- măsuri de adaptare a condițiilor de muncă la un mediu favorabil în orele de maximă temperatură.  

Pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la riscurile termice în perioada caniculară este necesară dotarea acestora cu: 

- echipament de protecţie adecvat (protejarea capului, corpului); 

- la locurile de muncă unde temperatura depșește constant 30 C salariații vor fi asigurați cu apă potabilă, de la 2 la 4 litri pentru fiecare persoană pe durata unui schimb de muncă; 

- spaţii umbrite sau încăperi cu temperaturi confortabile pentru restabilirea balanţei termice; 

- trusă medicală cu medicamente adecvate; 

- mijloace de comunicaţie

Distribuie