Primăria comunei Ivancea

Adresa: s. Ivancea,  rl Orhei, MD 3532.

Telefoane de  contact: 0235 43236; 0235 43238.

Fax: 0235 43238.

Adresa eletronicăprimaria_ivancea@bk.ru

Localităţile  din componenţa comunei:

  • s.Ivancea
  • s.Furceni
  • s.Brăneşti

Așezarea geografică:
15 km la nord de la centrul raional, oraşul Orhei

40 km de la capitala, municipiul Chişinău

Suprafaţa:
Pământ arabil – 2408 ha
Păşune – 444 ha
Bazine acvatice – 10 ha
Vii – 25 ha
Livezi – 112 ha
Suprafaţa totală– 7255 ha

Bogăţii naturale:  calcar, pietriş.

Număr total de locuitori – 5694

Prima atestare documentară a localităţilor din componenţa  comunei:

  • s. Ivancea a fost menționat documentar în anul 1501. În timpul domniei lui Ieremia Movilă (1595 – 1606) satul Ivancea era în proprietatea vornicului  Nicoară Donici. În 1817 satul avea 65 de gospodării, pe apa Ivancei lucrau 3 mori.
  • s. Furceni a fost menționat documentar în anul 1626.
  • s. Brăneşti a fost menționat documentar în anul 1429. La acea dată domnitorul Moldovei Alexandru cel Bun dăruia soției sale Marena mănăstirea Căpriana cu mai multe sate, printre care și Brănești.

Hramul localităţilor din componenţa  comunei:

  • s. Ivancea – „Sfînta Treime”,  zi schimbătoare  mai-iunie.
  • s. Furceni – „Sfinţii Arhanghel Mihail şi Gavril” – 21 noiembrie.
  • s. Brănești – „Naşterea  Maicii  Domnului” – 21  septembrie
Distribuie