Sărbătoarea de la Orhei a făcut Ziua Vinului de neuitat

În weekend, la Orhei, a fost organizată sărbătoarea - Ziua Națională a Vinului. Aproximativ 15 mii de oameni au fost oaspeții minunatului festival, care a atras nu doar mulți vinificatori, ci și meșteri populari.

Primarul municipiului Orhei, Pavel Verejanu, care vorbit în fața locuitorilor orașului și a raionului, precum și în fața oaspeților, în partea a doua a evenimentului, a remarcat că Ziua Națională a Vinului a căpătat o semnificație deosebită de-a lungul anilor, atât la nivel cultural şi în ceea ce priveşte promovarea pe arena internaţională.

„Este o zi importantă pentru Republica Moldova. În ultimii zece ani, peste șase mii de medalii au obținut vinificatorii din Republica Moldova. Dacă vă aduceți aminte, și Isus Hristos a făcut dintr-un pahar de apă, un pahar de vin”, a spus Verejanu.  

Și așa cum un astfel de eveniment nu poate fi organizat fără muzică și voie bună, atmosfera a fost încinsă în cea de-a doua parte a evenimentului de formația „RO-MANIA”, care a trecut Prutul special pentru a veni la Orhei. Oamenii au dansat până seara târziu, bucurându-se din plin de atmosfera de sărbătoare. 

Oaspeții evenimentului au rămas frumos impresionați de modul în care a fost organizat totul, menționând că Ziua Vinului este marcată într-un mod special la Orhei. 

„Aici, la Orhei, Ziua Vinului capătă un fler aparte, nu reprezintă o simplă degustare de vin, ci și o manifestare a culturii și tradițiilor noastre. Este meritul organizatorilor, care au reușit să facă această sărbătoare specială. Muzica, la fel, a fost nemaipomenită”, a spus un oaspete al evenimentului. 

„Sunt împreună cu soțul și copiii aici. Deja al treilea an consecutiv vin cu mare plăcere de Ziua Vinului la Orhei, întrucât este organizat totul atât de autentic și frumos, încât sufletul meu se umple de bucurie. Și copiilor le place, aceste umbrele colorate fac atmosfera și mai frumoasă”, a spus o femeie. 

Menționăm că evenimentul a fost organizat de către administrația orașului și Consiliul Raional Orhei, cu suportul reprezentanților echipei lui Ilan Șor.

*****

Праздник в Оргееве сделал День вина незабываемым 

В выходные дни в Оргееве был организован праздник – Национальный день вина. Около 15 тыс. человек стали гостями замечательного фестиваля, на который съехались не только многие виноделы, но и народные мастера. Примар мун. Оргеев Павел Вережану, выступивший перед жителями города и района, а также перед гостями во второй части мероприятия, отметил, что Национальный день вина с годами приобрел особое значение как на культурном уровне, так и с точки зрения продвижения на международной арене.

«Это важный день для Республики Молдова. За последние десять лет молдавскими виноделами было завоевано более шести тысяч медалей. Если вы помните, Иисус Христос тоже сделал стакан вина из стакана воды», – сказал Вережану.  

А поскольку такое мероприятие невозможно организовать без музыки и хорошего настроения, во второй части мероприятия атмосферу подогревала группа «RO-MANIA», которая специально пересекла Прут, чтобы приехать в Оргеев. Люди танцевали до позднего вечера, в полной мере наслаждаясь праздничной атмосферой. 

Гости мероприятия остались под большим впечатлением от того, как все было организовано, утверждая, что День вина в Оргееве отмечается по-особому. 

«Здесь, в Оргееве, День вина приобретает особый шарм, это не просто дегустация вин, это еще и проявление нашей культуры и традиций. В этом заслуга организаторов, которые сумели сделать этот праздник особенным. Музыка тоже была великолепна», – сказал один из гостей мероприятия. 

«Я здесь с мужем и детьми. Уже третий год подряд с большим удовольствием посещаю День вина в Оргееве, потому что все организовано настолько аутентично и красиво, что душа наполняется радостью. И дети в восторге, эти разноцветные зонтики делают атмосферу еще прекраснее», – заявила женщина. 

Отметим, что мероприятие было организовано городской администрацией и Оргеевским районным советом, при поддержке представителей команды Илана Шора.

 

Imagini Foto
Distribuie