ȘCOALA RAIONALĂ DE SPORT ORHEI

Director: Vitalie Patraș

Director adjunct: Maria Cărăbuș

Tel: 0235 23971

 

 Sportul de performanţă reprezintă nivelul cel mai înalt de valorificare a aptitudinilor tinerilor, a unei forme superioare de manifestare a excelenţei umane, contribuind semnificativ la reprezentarea şi sporirea prestigiului ȘSR Orhei pe diferite ramuri de sport.

Obiectivele ȘSR

  1. Să contribuie la creșterea numărului de sportivi în activitățile fizice la nivel raional, național, internațional  în perioada 2017-2020.
  2. Să extindă baza de cunoaștere la nivelul sportului de performanță și înaltă performanță.
  3. Să promoveze percepții pozitive asupra sportului în vederea creșterii bazei de selecție.
  4. Să contribuie la dezvoltarea sportului de performanță prin mijloace specifice ;
  5. Să asigure suportul  material în pregătirea sportivilor din școală.
  6. Să susțină valorile etico-morale din sport, în viața socială.
  7. Să îmbunătățească sistemul de pregătire a sportivilor de performanță.
  8. Să creeze un sistem de educație de lungă durată pentru sportivii care activează la nivel de mare performanță
  9. Să implementeze  tehnici, metode și echipamente inovative pentru sprijinirea pregătirii la nivel de înaltă performanță
 
Probele de sport practicate:
 
-atletism
 -box
-kaiak-canoe
-lupte greco-romane
-lupta libere
-șah
-fotbal
-volei
-baschet
-tenisul de masa
 
Voluntar : antrenez grupa de fete fotbal