Ședința Extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 14 septembrie 2021

La data de 14 septembrie 2021, Consiliul Raional Orhei s-a întrunit în ședință extraordinară!

Pe ordinea de zi a ședinței au fost disputate zece proiecte de decizii, printre care cele cu privire la modificarea bugetului raional, repartizarea, redistribuirea sau alocarea mijloacelor financiare, precum și proiectul de decizie prin care Consiliul Raional Orhei și-a asumat deschiderea cu excepție a unei singure clase de a X-a în cadrul IP LT „Al. Donici”, Peresecina și IP LT „M.Lomonosov”, mun. Orhei. Asumarea Consiliului Raional în acest caz a fost necesară deoarece conform Metodologiei de Admitere în învățământul liceal, se permite deschiderea liceului cu cel puțin două clase de-a X-a. 
 
Precum a fost menționat anterior, în cadrul ședinței de astăzi, consilierii raionali au aprobat efectuarea transferurilor cu destinație specială mai multor unități administrativ teritoriale pentru acoperirea unor cheltuieli majore. Astfel:
 
Primăria satului Bolohani va beneficia de 569,5 mii lei pentru asumarea contribuției în cadrul proiectului "Construcția rețelei de canalizare și stației de epurare a s. Bolohan, r-nul Orhei - etapa IV" finanțat de FEN.
 
Primăria satului Bulăiești va beneficia de 100,8 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a drumurilor ca urmare a ploilor abundente.
 
Alte peste 514 mii lei au fost alocate Primăriei Chiperceni pentru finalizarea proiectului de iluminare stradală în s.Chiperceni și contribuția asumată în cadrul proiectului "Alimentarea cu apă și canalizare în s.Chiperceni, Etapa - IV" finanțat de FEN.
 
Primăria comunei Ghetlova va beneficia de 600 mii lei pentru efectuarea lucrărilor privind realizarea proiectului de iluminare stradală din comună.
 
Primăriei comunei Ciocîlteni i-au fost alocate 110,9 mii lei pentru efectuarea lucrărilor de pavare a terenului aferent monumentului din s. Ciocîlteni. 
 
Pentru efectuarea lucrărilor aferente reparației terasei de intrare în grădinița de copii din satul Donici, Consiliul Raional a alocat 89,6 mii lei. 
 
Alte 54 mii lei au fost alocați IP Gimnaziul Biești  în scopul  acoperirii cheltuielilor privind contribuția în cadrul Proiectului FISM „Renovarea a două blocuri sanitare în IP Gimnaziul Biești”.
 
Primăria Brăviceni va beneficia de 40 mii lei pentru proiectarea iluminatului stradal, iar alte 89,9 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente amenajării terenului de joacă pentru copii.
 
Primăriei Ivancea i-au fost alocate 105,9 mii lei pentru asumarea contribuției în cadrul proiectului "Evacuarea și epurarea apelor uzate din Ivancea , r-nul Orhei, etapa VI" finanțat de FEN.
 
Alte 116,1 mii lei vor merge în Primăria Mîrzești pentru efectuarea unor lucrări de reparație a străzilor din comună.
 
Primăria Pelivan de asemenea se va bucura de susținerea Consiliului Raional Orhei, prin alocarea la ședința de astăzi a mijloacelor financiare în valoare de 312 mii lei destinați Cofinanțării în cadrul Programului "Comunitatea Mea" IREX - Proiect privind construcția a 2 porțiuni de drum și 90 mii lei destinați cofinanțării proiectului desfășurat în cadrul Programului Migrație și Dezvoltarea Locală (PNUD) - Proiectul „Stații de așteptare moderne în com. Pelivan”.
 
Drumurile din satul Zorile urmează a fi reparate – în acest sens, Consiliul Raional Orhei a contribuit astăzi cu 299,9 mii lei. 
 
De asemenea, au fost alocate mijloace financiare în valoare de 271,7 mii lei și satului Teleșeu pentru acoperirea cheltuielilor ce țin de renovarea rețelei de iluminat public stradal. 
 
Douăzeci mii lei au fost alocate Primăriei Pohorniceni în calitate de cofinanțare a proiectului susținut cu contribuția diasporei de renovare și dotare a bibliotecii sătești Pohorniceni.
 
Un milion de lei au fost alocați autorităților municipiului Orhei pentru procurarea mobilierului destinat grădiniței din sectorul Lupoaica de pe strada V.Cupcea, iar alte 282 mii lei au fost alocate pentru efectuarea lucrărilor de reabilitare a infrastructurii rutiere ca urmare a ploilor abundente.
 

Peste 283 mii lei au fost alocate Direcției Dezvoltare Teritorială pentru acoperirea cheltuielilor privind lichidarea consecințelor  cauzate de ploile torențiale din 06.08.2021 restabilind drumurile deteriorate L317 G44-Bulaiești-Mîrțești, L311 R20-Podgoreni-Zahoreni, iar alte 119,1 mii  lei au fost alocate pentru lichidarea consecințelor ploilor torențiale din 06.08.2021, în urma cărora  au fost  afectate mai multe străzi din localități. Astfel, banii au fost distribuiți după cum urmează: 22 129,23 lei satului Pohorniceni, 10 755,01 mii lei satului Piatra, 26 498,35 lei satului Vîșcăuți, 29 453,11 lei lei satului Susleni și 30 181,41 lei satului Sămănanca.

Tot în cadrul ședinței de astăzi, Consilierii raionali au avut misiunea de a repartiza mijloacele financiare din Componenta raională și Fondul educației incluzive. Astfel, 933,97 mii lei au fost alocate din fondul educației incluzive pentru acoperirea cheltuielilor de personal din 36 instituții de învățământ care beneficiază de cadrele didactice de sprijin în perioada 01.09-30.11.2021. Din componenta raională, au fost alocate 108,70 mii lei pentru compensarea cheltuielilor de transport ale cadrelor didactice pentru deplasarea în instituțiile de învățământ din altă localitate decât cea de reședință în scopul desfășurării activității didactice, iar 155 mii lei IP Gimnaziul Sămănanca pentru instalarea sistemului de încălzire. 

Pe lângă alocările enumerate mai sus, trebuie de menționat că au fost efectuate și alte alocări de mijloace financiare în domeniul de sănătate și asistență socială. Astfel, ÎMSP “Spitalul Raional Orhei” va beneficia de 47,1 mii lei din partea Consiliului Raional Orhei  pentru acoperirea cheltuielilor de logistică aferente anului 2021 în cadrul proiectului „Hopeful links for healh and care between Romania and RM”, ÎMSP Centrul de Sănătate nr.1 Orhei va beneficia de 60,0 mii lei, iar IMSP CS Isacova va beneficia de 11.0 mii lei pentru instalarea panoului de iluminat al OMF Neculăieuca. Alte 50,0 mii lei au fost alocate Aparatului președintelui raionului Orhei pentru acoperirea cheltuielilor privind procurarea tehnicii sanitare și lingeriei de pat pentru Secția de boli infecțioase a IMSP “Spitalul Raional Orhei”.

Ședința s-a desfășurat cu participarea domnului Dinu Țurcanu, Președintele Raionului Orhei, a vicepreședinților raionului Orhei și a  28 de consilieri din cei 35 desemnați, iar rolul de președinte al ședinței i-a fost încredința domnului Eugen Pisov, ex președinte al raionului Orhei, actualmente consilier raional ales pe listele fracțiunii majoritare a Partidului Politic „Șor”.

Imagini Foto
Distribuie