Ziua Vinului: Orheiul a devenit în mod tradițional inima sărbătorii

Evenimentul, organizat în comun de administrația orașului și raionului Orhei, precum și reprezentanți ai echipei lui Ilan Șor - a devenit o adevărată sărbătoare pentru locuitori și oaspeți.

Peste 10 mii de oameni s-au adunat la Orhei. Nu au lipsit vinul și gustările delicioase - toată lumea a primit bunătăți gratuite de la administrația raională și locală.

Piața Vasile Lupu cu greu a putut găzdui pe toată lumea, dar acest lucru nu i-a împiedicat pe oaspeți să se bucure de atmosfera frumoasă și distracții.

Combinația dintre magia vinificației, realizările culturale și ospitalitatea caldă a oferit tuturor celor prezenți o experiență de neuitat.

Străzile orașului au fost împodobite cu mii de umbrele în culori naționale.

Expoziția gastronomică și cea a meșterilor populari au adăugat o savoare și o atmosferă aparte sărbătorii.

Reprezentanții primăriilor din raionul Orhei și-au prezentat localitățile. Conducerea orașului și a raionului Orhei a acordat diplome și cadouri antreprenorilor care au obținut un succes remarcabil anul trecut.

Președintele raionului Orhei, Dinu Turcanu, se bucură că s-a putut ridica sărbătoarea la nivel național.

„Știm că această sărbătoare atrage mulți oaspeți în fiecare an. În anul 1999, la Orhei a fost înființat prin decret oficial Festivalul Național al Vinului. A început ca un eveniment local, care acoperă toată regiunea Orhei, iar apoi, doi ani mai târziu, Guvernul Republicii Moldova a aprobat această sărbătoare la nivel național în 2001. În acest context, suntem mândri că am reușit să mutăm această sărbătoare de la o scară locală la una națională, subliniind importanța tradițiilor și valorilor noastre naționale. Vinul, care este rezultatul muncii noastre și face parte din tradițiile noastre lungi, joacă un rol cheie în acest proces, unindu-ne prin această sărbătoare”, a spus el.

Fostul parlamentar și ex-premier, ministru și fost viceprimar al municipiului Orhei, Valerian Cristea, a spus că este mândru de Moldova, recunoscându-i meritele în producția și calitatea vinurilor.

„Suntem mândri să constatăm că Moldova ocupă astăzi un binemeritat loc, al șaptelea în lume, în producția și calitatea vinurilor. Această industrie ne-a adus recunoaștere la nivel mondial și nu este o coincidență că Europa, Rusia și multe alte țări aleg produsele noastre. Vinul nu este doar o băutură, el face parte din cultura și mândria noastră. Această sărbătoare este una a sufletului, care ne unește în jurul tradițiilor și valorilor naționale. Le dorim din tot sufletul succes producătorilor noștri agricoli care, cu entuziasm constant, cultivă produse de cea mai înaltă calitate și fac Moldova recunoscută și respectată în întreaga lume”, a spus el.

Deputatul în Parlament, reprezentantul echipei lui Ilan Șor, Marina Tauber, le-a mulțumit oaspeților sărbătorii și locuitorilor orașului pentru rolul lor important în păstrarea și transmiterea tradițiilor noastre valoroase. De asemenea, ea și-a exprimat profunda recunoștință organizatorilor și autorităților locale ale orașului și raionului pentru sârguința și munca lor menită să facă această sărbătoare una mai colorată și mai inspirată în fiecare an. Mulțumiri speciale i-au fost exprimate lui Ilan Șor pentru contribuția sa importantă la păstrarea acestei tradiții și pentru participarea sa la organizarea evenimentelor unice, care însoțesc această sărbătoare în fiecare an.

„Festivalul vinului este un mare ambasador al țării noastre pe scena mondială. Această zi este unică și specifică țării și societății noastre. Este important de subliniat că nu în toate colțurile Moldovei, această sărbătoare este marcată cu atâta splendoare ca la Orhei. Tot ceea ce facem este pentru voi, dragii noștri locuitori. Văzându-vă cum vă bucurați de această sărbătoare alături de cei dragi, ni se umple inima de bucurie și plăcere. Aceasta este principala noastră recompensă. Ziua Vinului este o ocazie minunată de a ne întâlni și de a petrece timp cu cei dragi și ne străduim să facem această ocazie specială pentru dumneavoastră”, a spus ea.

Oaspeții au fost plăcuți surprinși de nivelul ridicat de organizare al elevimenului. Totul a fost gândit cu grijă și atenție, iar programul a fost plin de surprize și momente de neuitat.

„Vin excelent, expoziție gastronomică bogată și, bineînțeles, artiști remarcabili pe scenă. Sunt mândru că un astfel de eveniment are loc în Moldova, iar aceasta este o modalitate grozavă de a sărbători tradițiile noastre bogate în vinificație!”, a menționat unul dintre vizitatorii festivalului.

„Organizarea acestui eveniment este la cel mai înalt nivel. Vin aici în fiecare an și de fiecare dată sunt uimit de modul extraordinar este organizat totul. Acesta nu este doar un festival al vinului, este o adevărată sărbătoare a culturii și a unității. Bravo, Orhei!”, a spus un alt oaspete al sărbătorii.

Pe scenă au evoluat artiști talentați din raionul Orhei, dar și interpreți naționali - Anastasia Lazariuc, Nadia Bolocan, Doinița German. Punctul culminant în va fi prestația treupei românești „Ro-mania”, iar evenimentul se va încheia cu un foc de artificii festiv.

Ru/Ру

 

День Вина: Оргеев традиционно стал сердцем праздника 

Мероприятие, организованное совместными усилиями администрации города и района Оргеев - представителями команды Илана Шора - стало настоящим праздником для жителей и гостей. 

В Оргееве собралось более 10 тысяч человек. Здесь не было недостатка в вине и изысканных закусках – всем достались бесплатные угощения от местных районных администраций. 

Площадь Василия Лупу с трудом смогла вместить всех желающих, но это не помешало гостям насладиться атмосферой радости и веселья. 

Сочетание винодельческой магии, культурных достижений и радушного гостеприимства подарило каждому присутствующему незабываемые ощущения.

Улицы города украсили тысячами зонтов в национальных цветах. 

Гастрономическая выставка и экспозиция народных мастеров и ремесленников добавили празднику особый колорит и атмосферу.

Представители примарий Оргеевского района презентовали свои населенные пункты. Руководство города и района Оргеев наградили дипломами и подарками предпринимателей, которые в прошлом году достигли выдающихся успехов.

Председатель Оргеевского района Дину Цуркану рад тому, что удалось поднять праздник на национальный уровень.

«Мы знаем, что этот праздник привлекает множество гостей каждый год. В 1999 году именно в Оргееве был учрежден Национальный праздник вина путем официального декрета. Это началось с локального события, охватив весь Оргеевский район, а затем, через два года, правительство Молдовы в 2001 году утвердило этот праздник на национальном уровне. В этом контексте мы гордимся тем, что смогли перевести этот праздник из местного в национальный масштаб, подчеркивая важность наших традиций и национальных ценностей. Вино, которое представляет собой результат нашего труда и часть наших давних традиций, играет в этом процессе ключевую роль, объединяя нас в праздновании», – заявил он.

Бывший депутат парламента, экс вице премьер - министр и заместитель примара Оргеева Валериан Кристя заявил, что гордится Молдовой, признав ее заслуги по производству и качеству вин.

«Мы с гордостью отмечаем, что Молдова сегодня занимает заслуженное седьмое место в мире по производству и качеству вин. Эта индустрия принесла нам мировое признание, и не случайно Европа, Россия и многие другие страны выбирают нашу продукцию. Вино – это не просто напиток, это часть нашей культуры и нашей гордости. Этот праздник – праздник души, который объединяет нас вокруг традиций и национальных ценностей. Мы искренне желаем успехов нашим агропроизводителям, которые с неизменным энтузиазмом выращивают продукцию высочайшего качества и делают Молдову узнаваемой и уважаемой во всем мире», – поделился своими мыслями он.

Депутат парламента, представитель команды Илана Шора Марина Таубер поблагодарила гостей праздника и жителей города за важную роль в сохранении и передаче наших ценных традиций. Также она выразила глубокую признательность организаторам и местным властям города и района за их усердие и труд, направленные на то, чтобы этот праздник с каждым годом становился еще более красочным и вдохновляющим. Отдельная благодарность была выражена Илану Шору за его важный вклад в сохранение этой традиции и за его участие в создании неповторимых мероприятий, которые сопровождают этот праздник каждый год. 

«Праздник вина является великолепным послом нашей страны на мировой арене. Этот день уникален и специфичен для нашей страны и общества. Важно подчеркнуть, что не во всех уголках Молдовы этот праздник отмечается с таким великолепием, как это делается в Оргееве. Все, что мы делаем, делается для вас, наши дорогие жители. Видеть, как вы наслаждаетесь этим праздником рядом с вашими близкими, приносит нам огромную радость и удовольствие. Это и есть наша главная награда и вдохновение. День вина – это чудесный повод собраться вместе и провести время в кругу близких, и мы стремимся создать для вас этот особенный повод», – отметила она.

Гости были приятно поражены высоким уровнем организации праздника. Все было продумано с заботой и вниманием, а программа насыщена сюрпризами и незабываемыми моментами.

«Отличное вино, богатая гастрономическая выставка, и, конечно же, выдающиеся артисты на сцене. Я горжусь, что такое событие происходит в Молдове, и это отличный способ отметить наши богатые винодельческие традиции!», – отметила одна из посетительниц праздника.

«Организация этого мероприятия на высшем уровне. Я приезжаю сюда каждый год, и каждый раз удивляюсь, насколько великолепно все организовано. Это не просто праздник вина, это настоящий праздник культуры и единства. Браво, Оргеев!», – рассказал еще один гость торжества.

На сцене выступили талантливые артисты из Оргеевского района, а также выступят звезды молдавской эстрады – Александр Лозанчук, Болокан Надя Дойница Герман.

Кульминационным моментом ближе к вечеру станет выступление румынской группы «Ro-mania», а завершит мероприятие праздничный фейерверк.

Imagini Foto
Distribuie