ANUNŢ privind organizarea consultării publice a proiectului de decizie

Consiliul raional Orhei iniţiază, începînd cu data de 17 martie 2023, consultarea publică a proiectului de decizie Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare.

Scopul proiectului este privatizează prin licitație publică cu strigare a complexului de bunuri imobile amplasat în r-nul Orhei, mun. Orhei, str. Unirii, 156, Teren - pentru construcţii   nr. cadasatral 6401106.086, suprafața 3.5566 ha și constsrucțiile de pe el în număr de 10 imobile cu suprafața totală de 3841,1 m.p.

Necesitatea elaborării şi adoptării proiectului de decizie este neadmiterea devalorizării prin vandalizarea bunurilor imobile și irosirea mijloacelor financiare impunătoare pentru conservarea acestora, dar privatizarea prin licitație publică cu strigare a complexului, atragerea investisțiilor în raion, deschiderea locurilor de muncă și dezvoltarea infrastructurii locale.  

Prevederile de bază ale proiectului sînt expunerea la licitație a complexului de bunuri la prețul de piață evaluat de expert independent.

Beneficiarii proiectului de decizie sînt bugetul raionului Orhei

Rezultatele scontate ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice ca urmare a implementării deciziei supuse consultării publice se vor acumula suplimentar aproximativ 40 mil. Lei. Cu mijloacele financiare acumulate se va implementa strategia de dezvoltare a raionului.                

Impactul estimat al proiectului de decizie este atragerea de investiții în raion, se vor deschide locuri de muncă și se va dezvolta infrastructura locală.

Proiectul de decizie este elaborat în conformitate cu legislaţia în vigoare art.43 alin.(1), lit.c) și lit.e) și art.77 ale Legii nr.436 din 28.12.2006 privind administraţia publică locală, art.9 alin.(1) și alin.(3), art.18, art.27, art.28, art.38 și art.52 ale Legii nr.121 din 04.05.2007 privind administrarea și deetatizarea proprietății publice, art.5 și art.9 ale Legii nr.523 din 16.07.1999 cu privire la proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale, art.6 alin.(3), art.12 alin.(3) și art.16 ale Legii nr.29 din 05.04.2018 privind delimitarea proprietăţii publice, art.11 şi art.118–126 din Codul Administrativ nr.116 din 19.07.2018 al Republicii Moldova, Hotărârii Guvernului nr. 136 din 10.02.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind licitaţiile cu strigare şi cu reducere,

Recomandările pe marginea proiectului de decizie supus consultării publice pot fi expediate pînă pe data de 31 martie 2023, dl Mihail Bătrîncea, pe adresa electronică: mbatrincea@yahoo.com , la numărul de telefon 0235 20598 sau pe adresa str.M.Eminescu, 2 mun.Orhei Consiliul raional Orhei Proiectul deciziei. Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitație publică cu strigare şi nota informativă sînt disponibile pe pagina web oficială  www.or.md sau la sediul Consiliul raional Orhei situat pe adresa str.M.Eminescu, 2 mun.Orhei.

 

Documete atașate

Privatizare Internat (Proiect)

Fișier .DOCX, 67.78 KB
Vizualizează
Distribuie