Centrul Militar Teritorial Orhei

Adresa: or.Orhei, str.Vasile Lupu, 173

Pagina web: http://www.army.md/

Telefon de contact: 0235 22323; 0235 22890; 0235 25710.

Program de lucru:

Luni -Vineri, 8.00-17.00
Pauza  12.00-13.00
Duminică şi Luni – zile de odihnă

Audienţa cetăţenilor, militarilor şi membrilor familiilor cu probleme personale:

  • comandantul centrului militar: zilnic de la 13.00 pînă la 16.00.
  • locţiitorul comandantului centrului militar: zilnic de la 08.00 pînă la 12.00
  • şefii secţiilor, secţiunilor: zilnic de la 08.00 pînă la 12.00

Obiectivele de bază 
1. Centrul militar este serviciu public desconcentrat al Ministerului Apărării care activează în teritoriu.
2. Centrul militar poartă răspunderea deplină de realizarea cerinţelor legislaţiei în vigoare cu privire la evidenţa şi completarea cu resurse umane şi tehnico-materiale necesare Forţelor Armate pe timp de pace, la mobilizare şi pe timp de război, precum şi alte măsuri din domeniul administrativ-militar.
3. Structura centrului militar este stabilită în statele de personal, aprobate de către ministrul apărării şi are în componenţa sa secţii şi servicii care corespund domeniilor de activitate, obiectivelor şi atribuţiilor stabilite.
4. Centrul militar este organ de execuţie şi îndeplineşte nemijlocit atribuţii specifice de mobilizare a resurselor umane şi tehnico-materiale în condiţii speciale. Totodată cerinţele şi indicaţiile Ministerului apărării, care contribuie la exercitarea atribuţiilor centrului militar, sînt obligatorii pentru executarea de către autorităţile publice locale, instituţiile publice, agenţii economici şi de către cetăţeni.

Distribuie