Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Orhei îndeamnă autoritățile Centrale la acțiuni concrete!

La data de 23 octombrie 2021, Comisia pentru Situații Excepționale a raionului Orhei s-a convocat în ședință extraordinară.

Pe ordinea de zi au fost discutate mai multe întrebări, printre care analiza situației epidemiologice și gradul de pregătire a instituțiilor publice față de provocările meteorologice, inclusiv prin prisma Stării de Urgență în sectorul Energetic votate de către Parlamentul Republicii Moldova.

Ședința condusă de Președintele Raionului Orhei, dl Dinu Țurcanu, a întrunit șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate în raionul Orhei, Șefa Direcției Educație din cadrul Consiliului Raional Orhei și Șeful Spitalului Raional Orhei, inclusiv reprezentanții furnizorilor de energie electrică și de alimentare cu gaze – „Premier Energy” și SRL „Orhei Gaz”.

În cadrul ședinței s-a decis ca Șefii instituțiilor, organizațiilor şi serviciilor de asigurare cu electricitate, energie termică și gaze să întocmească graficul de serviciu a persoanelor de conducere din cadrul acestor instituții pentru monitorizarea şi evaluarea situației în sistemul energetic, iar Primarul mun. Orhei, primarii satelor (comunelor) vor efectua inventarierea mijloacelor autonome de curent electric (generatoare electrice) disponibile din teritoriul deservit pentru a putea fi folosite în caz de necesitate. Totodată, Întreprinderea de Stat pentru Silvicultură va evalua rezervele disponibile de lemne pentru foc care, la necesitate ar putea fi realizate și distribuite conform necesităților apărute.

Președintele Comisiei pentru Situații Excepționale Orhei, dl Dinu Țurcanu a menționat în cadrul ședinței despre importanța de a rămâne vigilenți și de a monitoriza cu strictețe situația ce ține de sectorul energetic, dar asta nu trebuie să servească un pretext de a induce populația în panică.

Din prisma funcției sale de Președinte al Raionului Orhei, dl Țurcanu a îndemânat toți responsabilii și șefii instituțiilor publice de a anticipa careva situații de forță majoră create în urma unei potențiale crize energetice și cu toate acestea,  criza nu trebuie să afecteze grav CETĂȚEANUL.

În această ordine de idei, Comisia a Decis ca Șefa Direcției Generale Educați, în comun acord cu managerii instituțiilor de învățământ va evalua capacitatea și necesitățile  de funcționare a instituțiilor publice de învățământ în condițiile situației de alertă pe piața energetică, asigurând totodată elaborarea scenariilor de desfășurare a procesului educațional în regim on-line – doar la strictă necesitate. Iar conducătorii celorlalte instituții de importanță socială precum ÎMSP „Spitalul raional Orhei”, au fost responsabilizați de a evalua capacitatea și necesitățile de funcționare și prestare a serviciilor, inclusiv medicale, în condițiile situației de criză energetică.

Conducerea raionului și municipiului Orhei, în frunte cu dl Dinu Țurcanu, Președintele Raionului Orhei și Pavel Verejanu, Primarul Municipiului Orhei este pregătită pentru a înfrunta provocările create de criza energetică, dar cu toate acestea, din numele cetățenilor îngrijorați, îndeamnă Autoritățile Publice Centrale de a soluționa cât mai rapid situația creată, sau cel puțin de a relata starea lucrurilor transparent și real pentru a se reuși la nivel local de a se interveni și a se implica în vederea soluționării situațiilor excepționale apărute în raza raionului sau municipiului Orhei.

Imagini Foto
Distribuie