Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 08 septembrie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 08 septembrie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
2Cu privire la desemnarea candidaturilor membrilor pentru constituirea Consiliului electoral al circumscripției electorale raionale OrheiSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
3Cu privire la transmiterea încăperii nelocative în locațiuneMarcel Apreutesei – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/24989
4Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2023Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 14/10 din 09.12.2022 Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raionalIulian Morarescu – şef Direcţia Dezvoltare Teritorialătel: 076700509
6Cu privire la examinarea notificărilor Oficiului Teritorial Orhei al Cancelariei de StatSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
7Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
8Cu privire la deschiderea cu excepție a unei singure clase a X-a în cadrul I.P. L.T. M. Lomonosov OrheiSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
9Cu privire la sesizarea Curții ConstituționaleMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
Distribuie