Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 12 octombrie 2020

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei, inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii, supuse consultărilor publice, pot fi expediate până în data de 12 octombrie 2020 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională”, secțiunea ”Consultări publice ale proiectelor”.

Proiectul de decizie și nota informativăDenumirea proiectului de decizieResponsabil de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieContact
Proiect de decizieCu privire la redistribuirea alocațiilor bugetareGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizieCu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2020Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235 32244; email: galinacolun@gmail.com
Proiect de decizieCu privire la patrimoniuSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235 22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Proiect de decizieCu privire la casareSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235 22954; email: dgorhei@gmail.com
Proiect de decizieCu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Centrului raional de Cultură "Andrei Suruceanu"Elena Guler – șef Secția Culturătel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
Documete atașate

Decizia-proprietate_12.10.2020

Fișier .PDF, 5.94 MB

Decizie-casare_12.10.2020

Fișier .PDF, 5.99 MB
Distribuie