Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 18 februarie 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 18 februarie 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 18 februarie 2021, pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2, sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la proprietateElena Boguș – şef Secția Economie și Atragerea Investițiilortel: 0235/27044
2Cu privire la implementarea proiectuluiElena Boguș – şef Secția Economie și Atragerea Investițiilortel: 0235/27044
3Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.7/15 din 13.12.2019 "Cu privire la modificarea deciziei Consiliului raional nr.1/14 din 09.02.2018 "Cu privire la instituirea Comisiei pentru evaluarea necesitățiii acordării ajutorului financiar din Fondul de Rezervă a Consiliului Raional"Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
4Cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a Concursului pentru funcția vacantă de director în instituțiile raionale din subordinea Secției CulturăElena Guler – șef Secția Culturătel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
5Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materialeSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
6Cu privire la acceptul de transmitere în locațiune a activelor neutilizate prin licitațieElena Guler – șef Secția Culturătel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
7Cu privire la modificarea anexei nr.2 "Lista bunurilor imobile transmise în subcomodat Direcţiei Generale Educaţie" şi nr.8 "Lista bunurilor imobile transmise în subcomodat I.P. Liceul Teoretic "Onisifor Ghibu" mun.Orhei" a Deciziei Consiliului raional nr.4/6 din 30 iulie 2020 "Cu privire la proprietate"Silvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
8Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
9Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
10Cu privire la stabilirea statelor titulare privind organizarea alimentaţiei în instituţiile de învăţământ generalSilvia Mustovici – șef Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
Distribuie