Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 27 iunie 2023

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 27 iunie 2023.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la inițierea consultărilor publiceSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com

Proiectele de decizii supuse consultărilor publice

  1. Cu privire la aprobarea listei bunurilor imobile proprietate a raionului Orhei supuse privatizării
  2. Cu privire la privatizarea bunurilor imobile prin licitaţie publică cu strigare
Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 0235/20598; email: mbatrincea@yahoo.com

2

Cu privire la modificarea deciziei

Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com

3

Cu privire la acordarea Titlului de Cetățean de Onoare al Raionului Orhei

Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
Distribuie