Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 29 aprilie 2021

Aparatul președintelui raionului, subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința extraordinară a Consiliului Raional Orhei din 29 aprilie 2021.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate până la data de 29 aprilie 2021 pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2021Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
2Cu privire la aprobarea Raportului pentru anul 2020 privind implementarea Strategiei de dezvoltare integrată a raionului Orhei pentru perioada 2016-2020 și a Planului de obiective strategiceElena Boguș – şef Serviciu Politici Investiționaletel: 0235/27044
3Cu privire la transmiterea bunurilor materialeSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
4Cu privire la acordarea unor împuterniciri preşedintelui raionuluiGalina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la aprobarea statutului Întreprinderii Municipale Servicii în Construcţii, în redacţie nouăMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
6Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.3/3.1 din 02 aprilie 2021 "Cu privire la alocarea mijloacelor financiare"Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
7 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional nr.5/10 din 03 septembrie 2020 "Cu privire la constituirea Comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate" Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridic tel: 079666974
8 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr.10/15 din 10.12.2020 "Cu privire la aprobarea Programul privind întreţinerea şi reparaţia drumurilor publice locale de interes raional" Ion Rotaru – specialist principal tel: 0235/21220

 

Distribuie