Consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei din 28.05.2024

Aparatul președintelui raionului și subdiviziunile Consiliului raional Orhei inițiază consultarea publică a proiectelor de decizii pentru ședința Consiliului Raional Orhei.

Recomandările pe marginea proiectelor de decizii supuse consultărilor publice pot fi expediate pe adresa Consiliului raional Orhei, bd. M. Eminescu, nr. 2 sau pe adresele electronice indicate în tabelul de mai jos.

Materialele care au stat la baza elaborării proiectelor de decizii sunt disponibile pe pagina web oficială a Consiliului raional Orhei - www.or.md, la compartimentul ”Transparență decizională” secțiunea ”Consultări publice”.

Nr.Proiectul de deciziePersoana responsabilă de recepționarea recomandărilor la proiectul de decizieDate de contact
1Cu privire la aprobarea Planului teritorial de acțiune pentru prevenirea și controlul bolilor netransmisibile prioritare în raionul Orhei pentru anii 2024-2027Serghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
2Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 15/4 din 29.12.2023 "Cu privire la aprobarea Programului privind întreținerea și reparația drumurilor publice locale de interes raional"Alesea Chicuș – specialist principal, Direcţia Economie şi Politici Investiţionaletel: 0235/20389
3 Cu privire la acceptul de transmitere în locațiune a activelor neutilizate prin licitație Aliona Student – specialist principal, Serviciul Juridic tel: 0235/20598
4Cu privire la modificarea bugetului raional pe anul 2024Galina Colun – șef Direcția Generală Finanțetel: 0235/32244; email: galinacolun@gmail.com
5Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare din componenta raionalăSilvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
6Cu privire la odihna și întremarea sănătății copiilor în sezonul estival 2024Silvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
7Cu privire la instituirea comisiei privind organizarea transportului rutier de persoane prin servicii regulate în traficul raional OrheiAliona Student – specialist principal, Serviciul Juridictel: 0235/20598
8Cu privire la acordul de a primi în proprietatea raionului bunuri materialeElena Guler – șef Secția Culturătel: 079948075; email: sectia.cultura.orhei@mail.ru
9Cu privire la transmiterea bunurilor materialeMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
10Cu privire la transmiterea bunurilor materialeSilvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educațietel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
11Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
12Cu privire la casareSerghei Caraman – secretar al Consiliului raionaltel: 0235/22057; email: scaraman.cr@gmail.com
13Cu privire la aprobarea hotarelor Unităților Administrativ-Teritoriale din raionul OrheiMihai Curchi - specialist principal, Secția Agricultură și Relații Funciaretel: 0235/20770
14 Cu privire la modificarea Deciziei Consiliului Raional nr. 1/5 din 19 ianuarie 2024 Silvia Lozinscaia – șef interimar Direcția Generală Educație tel: 0235/22954; email: dgorhei@gmail.com
15Cu privire la privatizarea fondului de locuințe Mihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridic tel: 079666974
16Cu privire la proprietateMihail Bătrîncea – şef Serviciul Juridictel: 079666974
Distribuie