Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 46-n din 31 mai 2023 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară”, care va avea loc Luni, 05 iunie 2023, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

46n_31.05.2023

Fișier .PDF, 720.62 KB
Vizualizează
Distribuie