Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art. 45 alin. (2) și (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 56-n din 21 iunie 2023 „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară”, care va avea loc Marți, 27 iunie 2023, în incinta Primăriei mun. Orhei, et. 4, ora 15:00.

Documete atașate

56n_21.06.23

Fișier .PDF, 689.78 KB
Vizualizează
Distribuie