Convocarea Consiliului Raional Orhei în Ședință Extraordinară

În temeiul prevederilor art.45 alin. (2), (3) al Legii nr. 436-XVI din 28 decembrie 2006 privind administraţia publică locală, președintele raionului Orhei a emis dispoziția nr. 158-n din 15 noiembrie 2019  „Cu privire la convocarea Consiliului Raional în şedinţă extraordinară” care va avea loc marți, 19 noiembrie 2019, în sala de ședințe a Consiliului Raional Orhei, ora 14:00.

Dispozitia    Ordinea de zi

 

Distribuie