Inaugurarea Centrelor de Resurse pentru Educația Incluzivă în satele Vatici și Brănești

Astăzi, 25 ianuarie 2021, în satul Brănești, comuna Ivancea și în satul Vatici au fost inaugurate două Centre de resurse pentru educația incluzivă dedicate copiilor cu cerinţe educaţionale speciale.

Alături de reprezentanții administrației publice raionale, la evenimentele sus menționate au participat reprezentanții gimnaziilor din cele două localități, dar și Primarii comunelor Ivancea și Vatici în persoana domnilor Boris Ochișor și dl Dumitru Ciobanu.
Potrivit doamnei Irina Bogaciuc, vicepreședintele raionului Orhei responsabilă de domeniul Sănătate Publică, Educație, Tineret și Sport, acestea vin să diversifice serviciile acordate copiilor cu anumite dificultăți în dezvoltare, oferind forme alternative de îngrijire și educare a copiilor conform unor programe individuale de reabilitare și tratare psiho-pedagogică.
Șefa Direcției Generale Educație din cadrul Consiliului Raional Orhei, doamna Silvia Mustovici, în cadrul ceremoniilor de inaugurare a noilor Centre a subliniat că, necesităţile copiilor cu cerinţe educaţionale speciale vor fi evaluate de specialiști competenți a căror misiune este de a facilita accesul acestora la educaţie şi incluziunea şcolară precum și încadrarea copiilor în medii de învăţare tipice.
Totodată, doamna Ludmila Ungureanu, Șefa Serviciului de Asistență Psihopedagogică Orhei, a menționat că un rol important al Centrului este și de a sprijini cadrele didactice, elevii precum şi părinţii acestora în promovarea şi realizarea educaţiei incluzive.
Pentru administrația publică locală a raionului Orhei este foarte important să creeze condiții decente de dezvoltare absolut pentru toți locuitorii raionului deoarece scopul primordial al echipei conduse de Dinu Țurcanu, președintele raionului Orhei, este de a spori calitatea vieții și de a implementa cât mai multe proiecte de dezvoltare socială, economică și nu în ultimul rând de dezvoltare a infrastructurii.
Imagini Foto
Distribuie