O nouă zi, o nouă curte reabilitată în Orhei

Municipiul Orhei a fost martorul încă a unei transformări frumoase. Una dintre ultimele curți de bloc, de pe strada Vasile Lupu 3, a fost inaugurată, după restaurare și amenajare.

Până nu demult, aceasta avea o priveliște dezolantă: cu stradele crăpate, fără trotuare și spații de joacă și recreere. Acum, ograda a devenit un spațiu modern și confortabil pentru toți locatarii.
Tradițional, localnicii au fost felicitați de către primarul de onoare Ilan Șor și viceprimarul Valerian Cristea.
Ilan Șor a dat asigurări că proiectele de modernizare vor continua, pentru a spori confortul și calitatea vieții orheienilor.
“Modernizarea curților blocurilor din municipiul Orhei reprezintă angajamentul nostru pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor, și pentru crearea unui mediu unde fiecare familie să se simtă confortabil. În calitate de primar de onoare, vă asigur că vom continua să implementăm în municipiul Orhei proiecte de dezvoltare durabilă și de îmbunătățire a accesului la servicii de calitate”, a declarat Ilan Șor.
Valerian Cristea și-a manifestat recunoștința față de muncitori, și i-a îndemnat pe locatari să protejeze rezultatul muncii lor.
“Aș vrea să mulțumesc întregii echipe implicate în acest proiect, de la arhitecți până la muncitori. Cu eforturi unite, am reușit să aducem la viață și această curte, și să oferim confort viitoarelor generații. Important este să apreciem și să păstrăm ceea ce am creat”.
Locatarii blocului și-au exprimat entuziasmul și mulțumirea față de modernizarea curții.
“Ne bucurăm că avem un loc unde copiii noștri se pot juca în siguranță și unde putem socializa cu vecinii. Mulțumim autorităților pentru această transformare frumoasă", a împărtășit o locatară.
“Este minunat să vezi cum locul în care trăiești devine confortabil și plăcut. Suntem fericiți să avem o curte frumos amenajată, îngrijită, cu stradele asfaltate și spații de joacă”, a spus un locatar.
În perioada în care municipiul Orhei a fost condus de echipa lui Ilan Șor, au fost reabilitate și amenajate peste 100 de curți de bloc.
 
***
Новый день, новый отремонтированный двор в Оргееве
Муниципий Оргеев стал свидетелем еще одного прекрасного преображения. После ремонта и благоустройства был открыт один из последних дворов – на улице Василе Лупу, 3.
До недавнего времени он выглядел запущенным: потрескавшийся асфальт, отсутствие тротуаров и площадок для игр и отдыха. Теперь двор превратился в современное и комфортное пространство для всех жителей.
По традиции жителей поздравили почетный примар Илан Шор и вице-примар Валериан Кристя.
Илан Шор заверил, что проекты по модернизации будут продолжены, чтобы повысить комфорт и качество жизни жителей Оргеева.
«Модернизация дворов многоэтажных домов в муниципии Оргеев – это наше обязательство по улучшению качества жизни жителей и созданию среды, в которой каждая семья будет чувствовать себя комфортно. Как почетный примар хочу заверить вас, что мы продолжим реализовывать проекты по устойчивому развитию и улучшению доступа к качественным услугам в Оргееве», – заявил Илан Шор.
Валериан Кристя выразил благодарность рабочим и призвал жильцов беречь результат их труда.
«Я хотел бы поблагодарить всю команду, участвующую в этом проекте: от архитекторов до рабочих. Совместными усилиями нам удалось вернуть этот двор к жизни и подарить комфорт будущим поколениям. Главное – ценить и беречь то, что мы создали», – сказал он.
Жители дома выразили восторг и удовлетворение модернизацией двора.
«Мы рады, что у нас появилось место, где наши дети могут безопасно играть и где мы можем общаться с соседями. Спасибо властям за это прекрасное преображение», – поделилась впечатлениями одна из жительниц.
«Отрадно видеть, как место, где ты живешь, становится удобным и приятным. Мы счастливы, что у нас красивый, ухоженный двор с асфальтированными улочками и детскими площадками», – сказал один из жителей.
За время руководства муниципием Оргеев командой Илана Шора было отремонтировано и благоустроено более 100 дворов жилых домов.
Distribuie