Proiectul Bugetului Raionului Orhei pentru anul 2022 a fost VOTAT ÎN UNANIMITATE!

Proiectul Bugetului Raionului Orhei pentru anul 2022 a fost VOTAT în unanimitate la Ședința ordinară a Consiliului Raional Orhei, desfășurată astăzi, 10 decembrie 2021.

La baza elaborării acestuia, președintele raionului Orhei, dl Dinu Țurcanu, în calitate de administrator al bugetului, a sugerat ca prioritate să fie acordată eficientizării banului public bazată pe principiul transparenței, iar direcționarea banului să fie îndreptată concret spre necesitățile locuitorilor raionului Orhei.

În contextul asigurării transparenței decizionale, Proiectul Bugetului Raionului Orhei pentru anul 2022, mai întâi a fost plasat în atenția publicului pe site-ul oficial al Consiliului Raional Orhei pentru a trece de runda de dezbateri publice și în caz de necesitate, putea fi modificat la cererea constructivă din partea cetățenilor sau ale instituțiilor direct vizate.

Astfel, vă aducem la cunoștință că Bugetul Raionului Orhei pentru anul 2022 este majorat cu 4,3 puncte procentuale. Veniturile acestuia constituie 341822,4 mii lei, iar cheltuielile prevăzute constituie suma de 341012,5 mii lei. La compartimentul „cheltuieli” sunt incluse cele 69,1% din volumul bugetului destinate domeniului Educație, 11,8% destinate domeniului Protecție Socială și alte necesități de interes public. Reieșind din felul gestionării banului public putem afirma că Bugetul Raionului pentru anul 2022 rămâne a avea un caracter social. Bugetul Raionului prevede și întreținerea a 90 de instituții publice cu achitarea salariilor a unui efectiv de 2294 angajați. Printre aceste instituții sunt 47 de instituții de învățământ gimnazial și liceal, precum și alte instituții din domeniile tineret, sport cultură ș.a.

O altă cifră importantă este cea de 15 mil. 282,2 mii lei destinați pentru reparația și întreținerea drumurilor raionale. Această sumă nu include întreținerea și reparația drumurilor locale sau a celor de nivel Național. În acest context putem afirma că investițiile totale destinate infrastructurii drumurilor din raza raionului Orhei vor depăși suma menționată mai sus.

Deja al doilea an consecutiv, activitatea Consiliului Raional Orhei este orientată spre satisfacerea cerințelor și așteptărilor venite din partea locuitorilor raionului, iar alocările financiare se efectuează în dependență de strategia de dezvoltare a raionului, precum și a problemelor care apar sistematic, dar care sunt soluționate în timp rezonabil de conducerea raionului Orhei datorită susținerii echipei parlamentare a Partidului Politic „ȘOR” și al echipei consolidate de Consilieri Raionali.

Imagini Foto
Distribuie