Raionul și orașul Orhei a fost vizitat de Bașcanul UTA Găgăuzia, Irina Vlah.

Vizita Doamnei Irina Vlah, a început cu o masă rotundă la care au participat Deputatul Parlamentului Republicii Moldova din partea Partidului Politic „ȘOR”, Reghina Apostolova, reprezentanți ai Comitetului Executiv al UTA Găgăuzia, în frunte cu Bașcanul Irina Vlah și conducerea de vârf a raionului și municipiului Orhei în frunte cu Președintele Raionului Orhei, Dinu Țurcanu și Primarul municipiului, Pavel Verejanu.

În cadrul întrevederii, oficialii au discutat despre perspectiva unei colaborări mai strânse în domeniile social, cultural, dar și al dezvoltării economice.

Președintele Raionului Orhei, Domnul Dinu Turcanu a mulțumit doamnei  Irina Vlah pentru vizită și a exprimat speranța consolidării relațiilor de cooperare atât dintre Raionul Orhei și UTA Găgăuzia, la nivel administrativ, cât și a specialiștilor din diferite ramuri, inclusiv a oamenilor de afaceri din cele două unități administrative.

Vizita oficialilor din sudul Republicii Moldova a avut loc la data de 2 decembrie, în contextul programării la Orhei a unui concert în prestația ansamblului național de cântece și dansuri găgăuze „DYUZ-AVA” care s-a desfășurat în cadrul campaniei „Cunoașteți Găgăuzia prin Cultură”.

Programul concertului a inclus cele mai bune numere artistice din repertoriul ansamblului - cântece și dansuri găgăuze, moldovenești și bulgărești, iar spectacolul artiștilor din UTA Găgăuză a adunat sala Centrului Raional de Cultură „Andrei Suruceanu” arhi-plină.

Pe scena Palatului de Cultură, Șefa autonomiei Găgăuze și-a exprimat recunoștința Autorităților Publice Locale și locuitorilor raionului și orașului Orhei pentru primirea călduroasă.

„Suntem convinși că avem multe tradiții comune, de la botez până la prepararea sarmalelor. Avem multe în comun - grija pentru copii, respectul pentru bătrâni, avem aspirații comune pentru pace și prosperitate. Aceste lucruri ne unesc și ne face mai rezistenți în fața provocărilor cu care ne confruntăm în viața de zi cu zi”, a spus Irina Vlah.

Despre unitatea poporului nostru a vorbit și Președintele Raionului Orhei, Dinu Țurcanu.

„Avem multe în comun în identitatea noastră. Suntem legați de credința noastră ortodoxă. Împărtășim valori comune și participăm împreună la construirea statalității Republicii Moldova. Sunt sigur că ne așteaptă un viitor mare și acest viitor neapărat trebuie să se bucure de buna înțelegere a tuturor locuitorilor țării noastre indiferent de naționalitate și apartenență etnică ”, a spus Dinu Țurcanu.

Primarul Municipiului Orhei, Pavel Verejanu, impresionat de prestația colectivului artistic, a remarcat că prin prestația lor, artiștii găgăuzi „au deschis seria sărbătorilor de iarnă la Orhei”.

Campania „Cunoașteți Găgăuzia prin cultură” este dedicată împlinirii a 28 de ani de la adoptarea Legii „Cu privire la legislația specială” a statutului Unității Teritorial Administrative Găgăuze (Gagauz Yeri) și are drept scop promovarea Culturii poporului găgăuz la nivel Național, iar pentru locuitorii raionului și orașului Orhei a fost un prilej deosebit pentru a savura un concert inedit în prestația colectivului artistic emerit al Republicii Moldova, Ansamblului Național de Cântece și Dansuri Găgăuze „DYUZ-AVA”.

_________________

Башкан АТО Гагаузия Ирина Влах посетила район и город Орхей.

Визит госпожи Ирины Влах начался с круглого стола, в котором приняли участие Депутат Парламента Республики Молдова Политической Партии «ШОР» Регина Апостолова, представители Исполнительного комитета АТО Гагаузия во главе с Башканом Ириной Влах и высшее руководство района и муниципалитета Орхей во главе с Председателем орхейского района, Дину Цуркану и Примаром муниципалитета Павлом Вережану.

В ходе встречи официальные лица обсудили перспективы более тесного сотрудничества в сферах социального, культурного и экономического развития.

Председатель Орхейского района, г-н Дину Цуркану, поблагодарил г-жу Ирину Влах за визит и выразил надежду на укрепление отношений сотрудничества между Орхейским районом и АТО Гагаузия как на административном уровне, так и на уровне привлечения специалистов из различных сфер, включая деловые круги административных единиц.

Визит официальных лиц с юга Республики Молдова состоялся в рамках прошедшего в Орхейе концерта национального ансамбля гагаузской песни и танца «DYUZ-AVA», который состоялся в рамках акции «Познай Гагаузию через Культуру».

В программу концерта вошли лучшие артистические номера из репертуара ансамбля – гагаузские, молдавские и болгарские песни и танцы, а выступление артистов из Гагаузии в зале Районного центра культуры «Андрей Суручану» состоялось при полном аншлаге.

На сцене Дворца культуры Глава Гагаузской автономии поблагодарила органы местного публичного управления и жителей города и района Орхей за теплый прием.

«Мы убеждены, что у нас много общих традиций, от крещения до приготовления голубцев. У нас много общего - забота о детях, уважение к пожилым людям, у нас общие стремления к миру и благополучию. Эти вещи нас объединяют и делают более устойчивыми перед лицом вызовов, с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни", - сказала Ирина Влах.

Председатель Орхейского района, Дину Цуркану, также говорил о единстве нашего народа.

«У нас много общего в нашей идентичности. Мы связаны единой православной верой. Мы разделяем общие ценности и вместе участвуем в построении государственности Республики Молдова. Я уверен, что нас ждет великое будущее, и это будущее обязательно должно уважаться всеми жителами нашей страны, независимо от национальности и этнической принадлежности", - сказал Дину Цуркану.

Примар мун. Орхей, Павел Вережану, впечатленный выступлением артистического коллектива, отметил, что своим выступлением гагаузские артисты «открыли череду зимних праздников в Орхейе».

Акция «Познай Гагаузию через культуру» приурочена к 28-й годовщине принятия Закона «О специальном законодательстве» территориально-административной единицы Гагаузия (Гагауз Ери) и направлена   на популяризацию культуры гагаузского народа на национальном уровне, а жители района и города Орхей получили особую возможность насладиться уникальным концертом в исполнении заслуженного художественного коллектива Республики Молдова, Гагаузского национального ансамбля песни и танца «DYUZ-AVA».

 

 

Imagini Foto
Distribuie