Secția Agricultură și Alimentație

Anatolie Iațîșin,

Şef Secție

Adresa: or. Orhei, bd. M. Eminescu, 2, et. 2

Telefon de contact:   24826, 22056

E-mail: agricultura.orhei@gmail.com

Date de contact:

   
FuncțiaNume/Prenume                                                Telefon Serviciu                                      
Șef SecțieIațișin Anatolie24826

 

076700511

Șef adjunct în problemele mecanizării și prestării serviciilor mecanizateCapațina Ion23321

 

069125989

Specialist superior în problemele planificării și prognorizării producției agricoleCalinina Ala22056

 

079024689

Specialist superior în problemele funciare și consolidare  terenurilor agricoleJosan Serghei23321
Specialist superior în domeniul planificării și dezvoltării producției animaliereCondur Gheorghe22481

 

079548974

Specialist 
   

Obiective de bază:

 • Promovarea politicii agrare în teritoriu.
 • Supravegherea respectării normelor juridico-administrative, tehnologice şi ecologice asupra proceselor de producere, prelucrare, stocare, depozitare, transportare şi comercializare a produselor agricole proaspete, prelucrate şi a materiei prime agricole, precum şi utilizării factorilor de producţie aferenţi.
 • Monitorizarea stării social-economice şi ecologice a agenţilor economici din sectorul agroalimentar, indeferent de forma de proprietate şi organizatorico-juridică.
 • Acordarea asistenţei informaţionale, metodologice tuturor producătorilor producţiei agricole, inclusiv proprietarilor individuali şi organizaţiilor obşteşti ale populaţiei rurale.
 • Elaborarea programelor de dezvoltate a ramurilor din sectorul agroalimentar, sintezelor şi prognozelor lunare, trimestriale şi anuale privind situaţia social-economică în sectorul agroalimentar al raionulul.

Scopul:

 • Utilizarea mai eficientă a fondului funciar, a mijloacelor fixe şi celor circulante.
 • Revitalizarea şi dezvoltarea viticulturii, pomiculturii, producerii seminţelor şi materialului săditor.
 • Redresarea sectorului zootehnic. Crearea în fiecare primărie a oficiilor locale complexe pentru prestarea serviciilor zooveterinare. Conlucrarea cu staţiunile republicane în privinţa procurării animalelor şi păsărilor de rasă bună.
 • Consolidarea terenurilor agricole în scopul prelucrării mai eficiente a terenurilor şi integrarea mijloacelor tehnice şi financiare în baza proprietăţii private şi a relaţiilor de arendă şi vînzare-cumpărare.
 • Atragerea şi împlimentarea pe larg în agricultura raionului a Proiectelor investiţionale locale şi străine.
 • Acordarea sprijinului necesar pentru dezvoltarea asociaţiilor de economii şi împrumuturi.
 • Dezvoltarea industriei de procesare a producţiei agricole (struguri, fructe, legume, produse animaliere), reglementarea relaţiilor economice între producători şi prelucrători.
 • Susţinerea şi dezvoltarea micului bussines în agricultură, crearea noilor locuri de muncă, ridicarea nivelului de prestare a serviciilor în agricultură.
 • Stimularea şi promovarea exportului produselor agroalimentare, acordarea serviciilor în domeniul comercializării în conformitate cu standartele existente.
 
Distribuie