Siguranța cetățenilor este o prioritate pentru echipa lui Ilan Șor: în orașul și raionul Orhei, ca întotdeauna, s-au luat toate măsurile operaționale pentru deszăpezirea drumurilor

Autoritățile raionale și locale din Orhei și-au făcut, din nou, datoria față de cetățeni. Deszăpezirea și securitatea oamenilor este o prioritate pentru echipa lui Ilan Șor, ca urmare sunt depuse toate eforturile pentru a asigura deplasarea cetățenilor în condiții sigure, indiferent de vremea de afară.

Primarul Tatiana Cociu a subliniat că siguranța locuitorilor este importantă pentru Primărie, care se va implica mereu pentru a asigura condiții de circulație sigure în orașul Orhei.

„În timpul nopții, au fost mobilizate 12 unități de transport pentru a împrăștia material antiderapant pe drumurile principale. Respectiv, au fost utilizate 18 tone de material antiderapant. Ca rezultat, drumurile din oraș sunt acum curate și practicabile. Au fost mobilizați zeci de muncitori pentru ca orașul să fie practicabil și oamenii să nu simtă disconfort”, a spus primarul municipiului Orhei, Tatiana Cociu.

De asemenea, ea a menționat că operațiunea de dezăpezire continuă în cartierele orașului, pentru a asigura tuturor locuitorilor acces la drumuri curate și sigure.

„Primăria Orhei va continua să monitorizeze situația meteorologică și să ia măsuri prompte pentru a face față oricăror condiții dificile”, a mai adăugat edilul.

Ea mulțumit tuturor angajaților Primăriei și celor implicați în operațiunea de dezăpezire pentru munca lor dedicată și eficientă, și a asigurat cetățenii că Primăria Orhei va rămâne vigilentă și va continua să acționeze întru siguranța și confortul locuitorilor în această perioadă dificilă.

Cât privește celelalte localități din raionul Orhei, situația este, la fel, una stabilă, s-a acționat prompt pentru e evita situațiile neplăcute. Toate drumurile au fost deszăpezite, probleme nu au fost raportate. Actualmente, este împrăștiat material antiderapant pe drumurile din raionul Orhei.

Autoritățile de la Orhei au îndemnat cetățenii să fie precauți și să respecte regulile de circulație în această perioadă, pentru a evita accidentele.

Menționăm că, la prima zăpadă din acest an, raionul Orhei a fost singurul din țară unde au fost luate măsuri operative pentru deszăpezirea drumurilor și zonele de acces către principalele instituții.

 

Безопасность граждан являются приоритетом для команды Илана Шора: в городе и районе Оргеев были приняты, как и всегда, все оперативные меры по очистке дорог от снега

 

Районные и местные власти в Оргееве снова на службе у граждан. Уборка снега и безопасность людей – приоритет для команды Илана Шора, поэтому прилагаются все усилия, чтобы обеспечить безопасное передвижение горожан, независимо от погоды на улице.

Примар Татьяна Кочу подчеркнула, что безопасность жителей важна для примарии и что ведомство всегда будет вовлечено в обеспечение безопасных условий движения в Оргееве.

«В ночное время было мобилизовано 12 единиц техники для нанесения противогололедного материала на главные дороги. Соответственно, было использовано 18 тонн противогололедного материала. В результате городские дороги сейчас чистые и проходимые. Десятки рабочих были мобилизованы, чтобы сделать город проходимым и не допустить дискомфорта для людей», – заявила примар муниципия Оргеев Татьяна Кочу.

Она также отметила, что в микрорайонах города продолжается уборка снега, чтобы обеспечить всем жителям доступ к чистым и безопасным дорогам.

«Оргеевская примария продолжит следить за погодной ситуацией и принимать оперативные меры для устранения любых сложных условий», – добавила примар.

Она поблагодарила всех сотрудников примарии и тех, кто задействован в уборке снега, за самоотверженную и эффективную работу, заверив горожан, что Оргеевская примария продолжит проявлять бдительность и действовать ради безопасности и комфорта жителей в этот сложный период.

Что касается других населенных пунктов Оргеевского района, то здесь ситуация также стабильная, были приняты оперативные меры, чтобы избежать неприятных ситуаций. Все дороги очищены от снега, никаких проблем не зафиксировано. В настоящее время на дорогах Оргеевского района расстилается противогололедный материал.

Власти Оргеева призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила дорожного движения в этот период во избежание несчастных случаев.

Следует отметить, что и во время первого снегопада этого года Оргеевский район был единственным в стране, где были приняты оперативные меры по расчистке дорог и подъездных путей к основным учреждениям.

Imagini Foto
Distribuie