Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro”

Comentariile sunt închise pentru Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Tehnică „Intehagro” 740

Subdiviziunea teritorială Orhei

Adresa: or. Orhei, str. Tricolorului, nr.2

Telefon de contact: 0235 24612

Program de lucru:
Luni – vineri:  08.00 – 17.00
Pauza de prînz: 12.00 – 13.00
Zi de audienţă:
Luni:  08.00 – 13.00

Inspectoratul are următoarele funcţii:
 • supravegherea stării tehnice a tractoarelor, maşinilor autopropulsate, ameliorative, de construcţie a drumurilor, a altor maşini şi remorci ale acestora în procesul utilizării lor, indiferent de forma de proprietate şi apartenenţa departamentală a proprietarilor lor, conform  normativelor ce asigură securitatea vieţii, sănătăţii  şi bunurilor oamenilor şi protecţia mediului;
 • supravegherea, în complexul agroindustrial, asupra modului de exploatare a parcului de maşini şi tractoare şi a utilajului industriei alimentare în ce priveşte asigurarea securităţii, sănătăţii şi bunurilor oamenilor şi protecţia  mediului, precum şi  respectarea regulilor, standardelor şi altor acte normative în vigoare;
 • înmatricularea tractoarelor, maşinilor autopropulsate, ameliorative, de construcţie a drumurilor, a altor maşini şi remorci ale acestora  şi eliberarea numerelor de înmatriculare, prezentînd informaţia corespunzătoare Ministerului Afacerilor Interne pentru evidenţa computerizată a tehnicii;
 • înmatricularea inventarului agricol complicat ataşat la tractoare, marcarea lui şi eliberarea certificatelor de înmatriculare;
 • examinarea cunoştinţelor şi eliberarea certificatelor de tractorist-mecanic;
 • eliberarea către instituţiile de învăţămînt a certificatelor prin care se atestă corespunderea condiţiilor de desfăşurare a procesului de instruire cu standardele de stat. În baza certificatelor, autorităţile competente efectuează licenţierea, evaluarea şi acreditarea acestora, cu excepţia instituţiilor de învăţămînt din subordinea Ministerului Educaţiei şi Ştiinţei;
 • atestarea şi eliberarea către întreprinderile specializate de  reparaţie a tehnicii agricole a certificatelor ce confirmă corespunderea lor cu cerinţele tehnice în domeniu;
 • evaluarea stării tehnice, determinarea resurselor remanente şi valorii maşinilor şi utilajelor, la solicitarea proprietarilor, organelor statale şi altor instituţii;
 • participarea la activitatea comisiilor pentru examinarea pretenţiilor proprietarilor de maşini şi utilaje supuse supravegherii în legătură cu calitatea nesatisfăcătoare a tehnicii vîndute sau reparate;
 • prestarea către  persoanele fizice şi agenţii economici a altor servicii ce ţin de exploatarea sau reparaţia tehnicii, precum şi de instruirea cadrelor de mecanizatori.
 • elaborează modul de admitere la conducerea maşinilor autopropulsate şi de acordare a certificatelor de tractorist-mecanic, de revizie tehnică,  testare şi înmatriculare a tractoarelor, maşinilor autopropulsate,  altor maşini şi  remorci  ale lor, precum şi instrucţiunile de aplicare a prevederilor Codului cu privire  la contravenţiile administrative de către structurile “Intehagro”;
 • îşi dă concursul, în comun cu Ministerul Tehnologiilor Informaţionale şi Comunicaţiilor, la elaborarea pentru toate mijloacele de transport, a certificatelor şi numerelor de înmatriculare unice, precum şi a actelor unice pentru conducerea acestora;
 • organizează aplicarea conformă a legislaţiei de către structurile sale, participă, în modul stabilit, în cadrul comitetelor tehnice, la elaborarea standardelor şi altor documente normative ce stabilesc cerinţele şi normativeleprivind exploatarea şi starea tehnică a maşinilor şi utilajelor supravegheate de Inspectorat, privind lucrările şi serviciile din domeniul exploatării tehnice, precum şi controlul actelor ce confirmă certificarea mijloacelor tehnice nominalizate  şi serviciile din domeniul exploatării acestora.