Ședința comună a primarilor și șefilor SPD.

Comentariile sunt închise pentru Ședința comună a primarilor și șefilor SPD. 48

La inițiativa primarilor și șefilor de servicii, la ședința operativă pe lîngă președintele raionului, desfășurată în ziua de 23 februarie curent, au fost invitați șefii de secții și direcții din cadrul Consiliului Raional Orhei, șefii Serviciilor Desconcentrate din teritoriu și primarii din raion.
Scopul ședinței a avut un caracter informativ și de consolidare a relațiilor de colaborare între administrația publică locală și serviciile publice desconcentrate din teritoriu. Astfel, au fost abordate un șir de subiecte actuale printre care situația epidemiologică în raionul Orhei manifestată prin gripă și infecții acute ale căilor respiratorii. Șeful Centrului de Sănătate Publică Orhei, dl Vasile Guștiuc, a încurajat pe cei prezenți de a acrea și de a asigura un mediu de lucru bine aerisit și igienizat pentru a reduce riscul de îmbolnăvire.
Un alt subiect abordat a fost situația ecologică la nivel de raion și măsurile întreprinse de către Inspecția Ecologică în colaborare cu reprezentanții APL-ului, care au avut drept scop asigurarea protecției mediului și managementul resurselor naturale.
De asemenea, au fost abordate și subiecte de ordin social. La care s-au expus dl Ion Racu, șef DASPF Orhei, dna Svetlana Baziuc, șef Consiliul teritorial de determinare a dizabilităţii şi capacităţii de muncă, dna Ala Știrbate, șef SEDP și dl Vitalie Colun, șef Inspectoratul Fiscal Orhei.
La finele ședinței dl Tudor Golub a menționat că astfel de ședințe vor fi convocate periodic pentru a asigura o colaborare eficientă între reprezentanții APL și SPD.