Eforturi Grandioase

Comentariile sunt închise pentru Eforturi Grandioase 58

Astăzi, 25 iulie 2016, din propria inițiativă au fost prezenți membrii Guvernului în teritoriu, în persoana dnei Ruxanda Glavan, ministrul Sănătății, și dlui Ion Stratulat, viceministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor. Scopul vizitei de astăzi s-a centrat pe generalizarea rezultatelor pe parcursul a 6 luni de activitate.
În discursul său dna R.Glavan s-a axat pe trei intervenții majore ale Ministerului Sănătății ce constituie un deziderat al timpului şi se impun a fi făcute: finanțarea adecvată a sistemului sănătăţii, managementul în structurile instituționale prin implementarea unui sistem unic digitalizat întru efectuarea revizuirii/verificării calităţii actului medical şi resursele umane în sănătate (informaţionale şi tehnologice). La capitolul „Management” Raionul Orhei dispune de buni manageri şi eforturile în acest domeniu sunt grandioase.
Un prim rezultat al obiectivelor propuse constă în implementarea reformei salarizării resurselor medicale, redeschiderea serviciului staționar de zi și semnarea noilor Contracte de Management, care au drept scop organizarea și responsabilizarea instituțiilor medicale întru atingerea obiectivelor de performanță.
În aceeași ordine de idei I.Stratulat, viceministrul Dezvoltării Regionale, a punctat obiectivele Ministerului: elaborarea standardelor ocupaționale, elaborarea standardelor în construcții și proiectări cu accent pronunţat pe ocrotirea sănătății și noile proiecte de Legi propuse pentru anul 2016.
La finele întâlnirii a urmat o sesiune de întrebări – răspunsuri, prin care cei prezenții (primarii satelor/comunelor, șefii Centrelor de Sănătate din teritoriu, șefii serviciilor desconcentrate) au avut posibilitatea de a primi răspunsuri din prima sursă.
Și, pentru că unul din obiectivele Ministerului Sănătății este îmbunătățirea serviciului de urgență, a urmat vizita cu ieşire în teritoriu la Serviciul de Urgență și Colegiul de Medicină Orhei.