Valori şi practici educaționale – îmbunătățite!

Comentariile sunt închise pentru Valori şi practici educaționale – îmbunătățite! 54

Pentru a sprijini participarea la educație a tuturor persoanelor din cadrul unei comunități, sistemul de învățământ din Republica Moldova trece printr-un proces de schimbare în sensul îmbunătățirii instituțiilor şcolare: a mediului educațional, de combatere a atitudinilor discriminatorii, de adaptare la nevoile elevilor și de dezvoltare a unei şcoli incluzive. Abordarea educației incluzive în şcoală presupune dezvoltarea unor structuri instituționale care să promoveze valorile şi practicile educației incluzive, să asigure sprijin în implementarea acestor practici în instituțiile de învățământ.

Astăzi, Tudor Golub, președintele Raionului Orhei, însoțit de Silvia Mustovici, șef DGE Orhei, Tatiana Croitor, șef Serviciul de Asistență Psihopedagogică din cadrul DGE, și primarul comunei Mălăiești Ilie Vîrtosu, au participat la deschiderea unui nou Centru Şcolar pentru Educație Incluzivă. Acesta este amplasat în incinta Instituției Publice Gimnaziul Mălăiești și este condus de Tamara Jioară, pedagog cu experiența necesară pentru ca acest Centru să fie funcțional, iar beneficiarii Centrului să se bucure din plin de oportunitatea dată.

Tudor Golub a apreciat gradul de implicare al colectivului Direcției Educație, dar și al Administrației Publice Mălăiești, sub egida lui Ilie Vîrtosu la realizarea acestui Proiect de importanță socială.