În atenția întreprinzătorilor din domeniul agricol

Comentariile sunt închise pentru În atenția întreprinzătorilor din domeniul agricol 50

În scopul realizării Legii nr. 22 din 23.02.2018 privind exercitarea unor activități necalificate cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, publicată în M.O. al R.M., 2018, nr. 68-76, art. 147, se prevede întocmirea de către beneficiarii de lucrări din agricultură a Registrului de evidenţă a zilierilor.

Acest Registru se eliberează contra cost de către Inspecţia teritorială de muncă. Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi procurat la prețul de 26 lei 40 bani.

Vă informăm, că Registrul de evidenţă a zilierilor poate fi achiziționat în urma efectuării transferului mijloacelor financiare prin instituțiile bancare.

Vizând suma respectivă, în baza dovezii de achitare, Registrele de evidenţă a zilierilor vor fi eliberate de către Inspecția teritorială de muncă în raza căreia se află unitatea economică, conform listei de mai jos.

Rechizitele bancare privind transferul mijloacelor financiare pentru procurarea Registrului de evidenţă a zilierilor:

 

MF – TR Chișinău – bugetul de stat  

Inspectoratul de Stat al Muncii

Cod fiscal: 1006601000369

Cont:          33114001

IBAN:        MD29TRPAAA142310A15310AC

Banca:       Ministerul Finanțelor,

Trezoreria de stat

TREZMD2X

ITM Orhei

or. Orhei, bd. Mihai Eminescu 2

tel/fax

0 235 2 29 29

069501951

                 itmorhei@im.gov.md

 

raioanele: Orhei, Rezina, Șoldănești, Telenești