Anunț – licitație publică

Comentariile sunt închise pentru Anunț – licitație publică 333

În temeiul Deciziei Consiliului raional Orhei nr. 6/9 din 11.12.2018, se anunță pentru data de 21.01.2019, ora 10:00, licitația publică “cu strigare” pentru obținerea dreptului de locațiune a încăperilor cu suprafața totală de 416,7 m2, din imobilul cu nr. cadastral 6401403.375.01, situat în or. Orhei, str. M. Eminescu, 2:

Nr. crt Bunul imobil Suprafața Preț inițial (lei)    Acont (lei)
1 Încăperi, et. 1, bir. 117 121.8 m2 42118.44 4218.84
2 Încăperi, et. 1, bir. 113 23.0 m2 27627.63 2762.76
3 Încăperi, et. 1, bir. 107 15.5 m2 18618.60 1861.86
4 Încăperi, et. 1, bir. 105 14.6 m2 21204.46 2120.46
5 Încăperi, et. 1, bir. 108 12.1 m2 15261.25 1526.13
6 Încăperi, et. 1, bir. 103 15.6 m2 19675.66 1967.57
7 Spațiu, et. 1 2.2 m2 3347.34 334.73
8 Încăperi, subsol 114.42 m2 24461.90 2446.19
9 Încăperi, et. 2, bir. 204  28.3 m2 14679.20 1437.92
10 Încăperi, et. 4, bir. 410 26.0 m2 8990.80 899.08

termenul de valorificare – 1 an; destinația – pentru oficii.

Participanții la licitație vor prezenta Comisiei de licitație, nu mai târziu de 18.01.2019, ora 12:00, următoarele documente:

  • Cererea (conform modelului stabilit);
  • Pentru persoane fizice: actul de identitate (copie);
  • Pentru persoane juridice: extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copia buletinului de identitate al administratorului și după caz, procura reprezentantului cu anexarea copiei buletinului de identitate;
  • Documentele bancare care confirmă achitarea:
  1. acontul – 10% (zece) procente din prețul initial la contul: Consiliului raional Orhei, cod fiscal 1007601005523, pentru plata pentru locațiunea bunurilor patrimoniului public MD05TRPDAC142320A10197AA;
  2. taxei de participare la licitație (600 lei pentru persoane fizice, 1200 lei pentru persoane juridice) la contul: Consiliului raional Orhei MD79TRPDAC142310A10906AA.

Licitația va avea loc în incinta Consiliului raional Orhei, sala de ședințe, et. 3.