În discuție se naște adevărul!

Comentariile sunt închise pentru În discuție se naște adevărul! 181

Săptămânal, administrația Spitalului Raional Orhei desfășoară  ședința specială la care participă șefii subdiviziunilor și asistenții medicali superiori. Ședința poartă un caracter organizatoric și informativ în cadrul căreia colectivul instituției participă integral la procesul de administrare a Spitalului. Astfel, fiecare din cei prezenți intervin cu un raport despre activitatea subdiviziunii sau a secției pe parcursul unei săptămâni, dar şi cu  sugestii/propuneri de îmbunătățire a calității serviciilor acordate pacienților.
La ședința de astăzi a participat și președintele Raionului Orhei, dl Ion Frunze, care, în calitate de președinte al Consiliului de Administrare, și-a manifestat dorința de a face cunoștință cu problemele cu care se confruntă instituția Medico – Sanitară Publică „Spitalul Raional Orhei”
la direct din numele șefilor de secții. În acest sens, dl Ion Frunze a vizitat Secția de Chirurgie și Secția de Terapie Boli Acute, șef Ghenadie Țurcanu. Colectivul secției a intervenit cu doleanţa de a concentra o atenție mai relevantă Spitalului Raional Orhei, deoarece loc pentru o activitate mai agreabilă  în procesul de management și administrare  mereu se găsește.