Prin comunicare – asigurăm un randament eficient al activității!

Comentariile sunt închise pentru Prin comunicare – asigurăm un randament eficient al activității! 43

Sergiu Pîslaru, vicepreședinte al raionului Orhei, a convocat specialiștii Secției Economie și Atragerea Investițiilor, dar și specialiștii Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri, pentru a analiza activitatea acestor două subdiviziuni din cadrul Consiliului Raional Orhei. Problemele cu care se confruntă specialiștii, căile de soluționare, realizările din ultima perioadă – toate acestea au fost discutate și analizate minuțos cu scopul asigurării unei bune desfășurări a activității Consiliului Raional Orhei în continuare. Ținând cont că beneficiarul final în urma activității acestor două subdiviziuni este Măria Sa CETĂȚEANUL, cei întruniți s-au străduit să descrie cu lux de amănunte situația reală și să-și asume angajamentul ca în cel mai scurt timp să fie îmbunătățită calitativ activitate secțiilor.

Domnul Sergiu Pîslaru a îndemânat conducătorii secțiilor, dar și specialiștii de rând, să i se comunice zilnic despre activitatea secțiilor pentru a avea ocazia de a se implica la maximum în asigurarea unei activități cât mai eficiente a subdiviziunilor sus menționate.