Licitație Publică!

Comentariile sunt închise pentru Licitație Publică! 416

Consiliul raional Orhei anunță pentru data de 16.09.2019, ora 10:00, desfășurarea licitației publice “cu strigare” pentru vânzarea automobilului BMW-520i; anul fabricației 1998; capacitatea motorului 1991 cm3, benzină; prețul inițial de expunere la licitație – 38 000 lei.

Participanții la licitație vor prezenta Comisiei de licitație, nu mai târziu de 12.09.2019, ora 17:00, următoarele documente:

  • Cererea (conform modelului stabilit);
  • Pentru persoane fizice: actul de identitate (copie);
  • Pentru persoane juridice: extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice, copia buletinului de identitate al administratorului și după caz procura reprezentantului cu anexarea copiei buletinului de identitate;
  • Documentele bancare care confirmă achitarea:
  1. acontului – 10% (zece) procente din prețul inițial la contul: Consiliul raional Orhei, cod fiscal 1007601005523, pentru participarea la licitaţie MD05TRPDAC142320A10197AA;
  2. taxei de participare la licitație (600 lei pentru persoane fizice, 1200 lei pentru persoane juridice) la contul: Consiliul raional Orhei MD79TRPDAC142310A10906AA.

Licitația va avea loc în incinta Consiliului raional Orhei – mun. Orhei, str. M. Eminescu, 2, et. 3, bir. 310, tel. contact: 0235/24989; 20389.